Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Bánovce nad Bebravou

zoznamový článok projektov Wikimedia

V okrese Bánovce nad Bebravou sa nachádza 53 kultúrnych pamiatok. Nasleduje zoznam jednotlivých zoznamoch pamiatok podľa obcí.

Okres Bánovce nad Bebravou
Obec Počet pamiatok
Bánovce nad Bebravou 21
Borčany 1
Brezolupy 0
Cimenná 0
Čierna Lehota 1
Dežerice 0
Dolné Naštice 0
Dubnička 0
Dvorec 2
Haláčovce 0
Horné Naštice 0
Chudá Lehota 0
Krásna Ves 0
Kšinná 2
Libichava 0
Ľutov 0
Malá Hradná 2
Malé Hoste 3
Miezgovce 0
Nedašovce 0
Omastiná 0
Otrhánky 1
Pečeňany 0
Podlužany 0
Pochabany 0
Pravotice 0
Prusy 0
Ruskovce 1
Rybany 2
Slatina nad Bebravou 0
Slatinka nad Bebravou 1
Šípkov 0
Šišov 7
Timoradza 1
Trebichava 0
Uhrovec 11
Uhrovské Podhradie 20
Veľké Držkovce 0
Veľké Hoste 0
Veľké Chlievany 1
Vysočany 3
Zlatníky 0
Žitná-Radiša 0