Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Bratislava I (A – F)

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Bratislava I, časť A-F.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR)[1].

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Dom bytový Nahrať súbor Avion Americké nám. 1 (Májkova, Florián., Odborár.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-738/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, solitér; Avion

1
Dom meštiansky pamätný
Nahrať súbor
Meštiansky pamätný dom Baštová ul. 2 (Michalská 13)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-1/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sieňový, nárožný+radový; 1845-1917, hud.kritik, archivár

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Baštová ul. 4
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-2/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový, radový; Hotel Michalská brána

Dom meštiansky Nahrať súbor Meštiansky pamätný dom Baštová ul. 7
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-3/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový, radový; Katov dom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Beblavého ul. 1
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-11/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný; Modrý dom (Blaues Haus)

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Beblavého ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-13/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Beblavého ul. 4
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-12/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Beblavého ul. 6
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Beblavého ul. 7 (Zámocké schody)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-6/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Beblavého ul. 8
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-9/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Beblavého ul. 9 (Zámocké schody st. č. 4)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-8/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Beblavého ul. 10
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-7/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Beblavého ul. 12
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-5/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Beblavého ul. 14
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-4/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Bela Mateja ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-455/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný; nájomný dom

Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Bela Mateja ul. 4
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-456/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; nájomný dom

Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Bela Mateja ul. 5
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-453/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, radový; nájomný dom, konzervatórium

1
Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Bela Mateja ul. 6
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-457/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; nájomný dom

Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Bela Mateja ul. 7 (Gunduličova ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-454/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, nárožný; nájomný dom

1
Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Bela Mateja ul. 8
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-458/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný; nájomný dom

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Bezručova ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-256/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r. k. sv. Alžbety; Modrý kostolík

Fara
Nahrať súbor
Fara Bezručova ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-256/2 Unifikovaný názov PO: fara

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Nemocnica s poliklinikou
Nahrať súbor
Nemocnica s poliklinikou Bezručova ul. 3
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10458/0 Unifikovaný názov PO: nemocnica s poliklinikou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožná; Zemská poisťovňa

Nemocnica s poliklinikou
Nahrať súbor
Nemocnica s poliklinikou Bezručova ul. 5 (Dobrovičova, Lomonosova ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10459/0 Unifikovaný názov PO: nemocnica s poliklinikou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožná; Poliklinika Bezručova

Dom meštiansky
Nahrať súbor
Dom meštiansky Biela ul. 3
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-227/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky
Nahrať súbor
Dom meštiansky Biela ul. 6
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-228/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Tabuľa pamätná i. Nahrať súbor Tabuľa pamätná i. Björnsonova ul. 2 (na fasáde nad prejazdom)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-288/1 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Björnson Björn; 1832-1910, spisovateľ

Tabuľa pamätná ii. Nahrať súbor Tabuľa pamätná ii. Björnsonova ul. 2 (na fasáde, prejazd vpravo)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-288/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: oválna, nápisová vpravo; nápisová tabuľa B. Björnson

Tabuľa pamätná iii. Nahrať súbor Tabuľa pamätná iii. Björnsonova ul. 2 (na fasáde, prejazd vľavo)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-288/3 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: oválna, nápisová vľavo; nápisová tabuľa B.Björnson

Mlyn elektrický Nahrať súbor Mlyn elektrický Cesta na Červený most 6 (južne od Červeného mosta)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-814/0 Unifikovaný názov PO: mlyn elektrický

Bližšie určenie; zaužívaný názov: parný; Kühmayerova továreň, VII. mlyn

Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Čajkovského ul. 7 (v centre PZ)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-786/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, radový; bytový dom

2
Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Čajkovského ul. 8
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-787/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Čajkovského ul. 10 (v centre PZ)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-789/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, radový; nájomný dom

Vila Nahrať súbor Vila Čapkova ul. 1 (na Z strane ulice)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-452/1 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodisková, solitér; vila A. Brunovského

3
Záhrada Nahrať súbor Záhrada Čapkova ul. 1
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-452/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vilová záhrada

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Čelakovského ul. 2 (nárožie Tvarožkovej ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-11726/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kotolňa Nahrať súbor Kotolňa Čulenova ul. 7
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-11561/1 Unifikovaný názov PO: kotolňa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: uholná; pôvodná kotolňa s násypníkmi

Hala turbínová Nahrať súbor Hala turbínová Čulenova ul. 7
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-11561/2 Unifikovaný názov PO: hala turbínová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pôvodná turbínová hala

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Dobrovičova ul. 2 (Tobrucká 5)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-560/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Dobrovičova ul. 4
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-561/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, radový; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Dobrovičova ul. 6
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-579/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Dobrovičova ul. 9
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-559/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbový, nárožný; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Dobrovičova ul. 10 (Bezručova ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-580/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový+pavlačový, nárožný; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Dobrovičova ul. 16 (Klemensova ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10478/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Budova administratívna Nahrať súbor Budova administratívna Dostojevského rad 1
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-338/1 Unifikovaný názov PO: budova administratívna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Šmidke Karol; Coburgov palác

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Dostojevského rad 1 (Vpravo od vchodu)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-338/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Šmidke Karol; 1897-1952, politik

Umelecká beseda Nahrať súbor Umelecká beseda Dostojevského rad 2
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-268/1 Unifikovaný názov PO: umelecká beseda

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; Umelecká beseda

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Dostojevského rad 2 (vo vestibule)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-268/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Dostojevského rad 13
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10468/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Škola Nahrať súbor Škola Dunajská ul. 13 (Rajská ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-717/0 Unifikovaný názov PO: škola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbová, nárožná; maďarské gymnázium

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Dunajská ul. 30
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10469/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Dunajská ul. 32 (Klemensova ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10470/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom spolkový Nahrať súbor Dom spolkový Dunajská ul. 36
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-271/1 Unifikovaný názov PO: dom spolkový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 1.zjazd S.S.D.U.; Bábkové divadlo,robotnícky dom

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Dunajská ul. 36 (na fasáde)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-271/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: FRTJ; Pamätná tabuľa FRTJ

4
Dom spolkový Nahrať súbor Dom spolkový Dunajská ul. 39 (29.augusta ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-269/1 Unifikovaný názov PO: dom spolkový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný; Dom typografov

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Dunajská ul. 39 (na fasáde)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-269/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: spolok typografov; PT spolku typografov

Budova administratívna Nahrať súbor Budova administratívna Fajnorovo nábr. 1 (Gondova 2, Vajanského 12)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-570/0 Unifikovaný názov PO: budova administratívna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbová, nárožná; Vládna budova, filozofická fak.

Budova administratívna Nahrať súbor Budova administratívna Fajnorovo nábr. 3,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-571/0 Unifikovaný názov PO: budova administratívna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: FFUK; Vládna budova

Škola stredná Nahrať súbor Škola stredná Fajnorovo nábr. 5 (Ľ breh Dunaja, pri SNM)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-572/0 Unifikovaný názov PO: škola stredná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priemyselná; stredná priemyselná škola

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Ferienčíkova ul. 3 (JV časť PZ)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-784/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, radový; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Ferienčíkova ul. 6 (JV časť PZ)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-785/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, radový; nájomný dom

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Floriánske nám.
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-302/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r. k. Nanebovzatia P. M.; farský kostol Nanebovzatia P.M

Socha na stĺpe
Nahrať súbor
Socha na stĺpe Floriánske nám.
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-303/0 Unifikovaný názov PO: socha na stĺpe

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Florián; Súsošie sv. Floriána

Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Fraňa Kráľa ul. 1 (Lermontovova ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-445/1 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Záhrada Nahrať súbor Záhrada Fraňa Kráľa ul. 1 (Lermontovova ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-445/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vila
Nahrať súbor
Vila Fraňa Kráľa ul. 5
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-446/1 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Záhrada Nahrať súbor Záhrada Fraňa Kráľa ul. 5,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-446/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Pamätník Nahrať súbor Pomník padlým v 1. svetovej vojne Francúzskych partizánov ul. (Murmannova výšina, Horský park)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-11396/0 Unifikovaný názov PO: pamätník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí I. sv. v.; Pomník s levmi

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Františkánska ul. 1
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-187/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Františkánska ul. 3
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-188/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; Husitský dom

Pomník Nahrať súbor Pomník Františkánske nám. (pred domom č. 7)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-15/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kolísek Alois; 1868-1931, hist.um.

Socha na stĺpe
Nahrať súbor
Socha na stĺpe Františkánske nám. (V strede námestia)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-26/0 Unifikovaný názov PO: socha na stĺpe

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária-Immaculata; Mariánsky stĺp

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Františkánske nám. 1
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-24/2 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r. k. Zvestovania P. M.; františkánsky

Kláštor františkánov
Nahrať súbor
Kláštor františkánov Františkánske nám. 2
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-24/1 Unifikovaný názov PO: kláštor františkánov

Bližšie určenie; zaužívaný názov: františkánsky

Dom meštiansky
Nahrať súbor
Dom meštiansky Františkánske nám. 4 (vedľa jezuitského kostola)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-17/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Františkánske nám. 5
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-23/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r. k. sv. Salvátora; Jezuitský kostol

Dom meštiansky Nahrať súbor Meštiansky dom Františkánske nám. 7
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-18/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Františkánske nám. 8
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-19/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Františkánske nám. 9
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-20/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový, nárožný; Himmelreich

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Františkánske nám. 10
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-21/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový, radový; Veľkí františkáni

Palác mestský
Nahrať súbor
Palác mestský Františkánske nám. 11
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-22/0 Unifikovaný názov PO: palác mestský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový, radový; Mirbachov palác

Poznámky:

 • ^1  Označenie DOM SCHODISKOVÝ v rámci unifikovaného slovníka nehnuteľných kultúrnych pamiatok predstavuje druh dispozície bytového domu, viacpodlažný s vnútornými komunikáciami sústredenými predovšetkým do schodiska, takže jednotlivé byty sú sprístupnené priamo z podesty
 • ^2  V centre pamiatkovej zóny (PZ)
 • ^3  Označenie SCHODISKOVÁ v rámci unifikovaného slovníka nehnuteľných kultúrnych pamiatok predstavuje druh dispozície vily, viacpodlažnej s vnútornými komunikáciami sústredenými predovšetkým do schodiska, takže jednotlivé miestnosti sú sprístupnené priamo z podesty
 • ^4  Federácia robotníckych telovýchovných jednôt

Vysvetlivky

 1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
  •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
  •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
 2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
 3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

ReferencieUpraviť

 1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
 2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.