Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Dolný Kubín

zoznamový článok projektov Wikimedia

V okrese Dolný Kubín sa nachádza 140 kultúrnych pamiatok. Nasleduje zoznam jednotlivých zoznamoch pamiatok podľa obcí.

Okres Dolný Kubín
Obec Počet pamiatok
Bziny 1
Dlhá nad Oravou 13
Dolný Kubín 29
Horná Lehota 4
Chlebnice 3
Istebné 7
Jasenová 7
Kraľovany 0
Krivá 2
Leštiny 8
Malatiná 0
Medzibrodie nad Oravou 1
Oravská Poruba 1
Oravský Podzámok 45
Osádka 1
Párnica 2
Pokryváč 0
Pribiš 0
Pucov 0
Sedliacka Dubová 6
Veličná 20
Vyšný Kubín 14
Zázrivá 3
Žaškov 0