Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Košice I

zoznamový článok projektov Wikimedia

V okrese Košice I sa nachádza 704 kultúrnych pamiatok. Nasleduje zoznam jednotlivých zoznamoch pamiatok podľa obcí.

Okres Košice I
Obec Počet pamiatok
Džungľa 0
Kavečany 1
Sever 96
Sídlisko Ťahanovce 0
Huštáky 3
Letná 46
Stredné mesto (A–G) 79
Stredné Mesto (H) 170
Stredné Mesto (K–M) 165
Stredné Mesto (N–Z) 146
Ťahanovce 2