Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Medzilaborce

zoznamový článok projektov Wikimedia

V okrese Medzilaborce sa nachádza 44 kultúrnych pamiatok. Nasleduje zoznam jednotlivých zoznamoch pamiatok podľa obcí.

Okres Medzilaborce
Obec Počet pamiatok
Brestov nad Laborcom 0
Čabalovce 2
Čabiny 2
Čertižné 4
Habura 4
Kalinov 4
Krásny Brod 6
Medzilaborce 7
Ňagov 2
Oľka 1
Oľšinkov 1
Palota 1
Radvaň nad Laborcom 2
Repejov 1
Rokytovce 0
Roškovce 0
Sukov 1
Svetlice 3
Valentovce 0
Volica 1
Výrava 2
Zbojné 1
Zbudská Belá 1