Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Nové Mesto nad Váhom

zoznamový článok projektov Wikimedia

V Nové Mesto nad Váhom sa nachádza 167 kultúrnych pamiatok. Nasleduje zoznam jednotlivých zoznamoch pamiatok podľa obcí.

Okres Nové Mesto nad Váhom
Obec Počet pamiatok
Beckov 36
Bošáca 0
Brunovce 4
Bzince pod Javorinou 9
Čachtice 56
Častkovce 2
Dolné Srnie 2
Haluzice 4
Horná Streda 0
Hôrka nad Váhom 0
Hrádok 1
Hrachovište 1
Kálnica 0
Kočovce 8
Lubina 12
Lúka 22
Modrová 1
Modrovka 0
Moravské Lieskové 5
Nová Bošáca 4
Nová Lehota 1
Nová Ves nad Váhom 1
Nové Mesto nad Váhom 23
Očkov 4
Pobedim 20
Podolie 3
Potvorice 0
Považany 3
Stará Lehota 1
Stará Turá 27
Trenčianske Bohuslavice 2
Vaďovce 1
Višňové 1
Zemianske Podhradie 8