Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Senec

zoznamový článok projektov Wikimedia

V okrese Senec sa nachádza 51 kultúrnych pamiatok. Nasleduje zoznam jednotlivých zoznamov pamiatok podľa obcí.

Okres Senec
Obec (slovenský a nemecký názov) Počet pamiatok
Bernolákovo 13
Blatné 2
Boldog 1
Čataj 1
Dunajská Lužná 5
Hamuliakovo 2
Hrubá Borša 0
Hrubý Šúr 0
Hurbanova Ves 0
Chorvátsky Grob 0
Igram (Eggramsdorf) 0
Ivanka pri Dunaji 10
Kalinkovo 1
Kaplna 1
Kostolná pri Dunaji 2
Kráľová pri Senci 4
Malinovo 3
Miloslavov 1
Most pri Bratislave 3
Nová Dedinka 1
Nový Svet 0
Reca 0
Rovinka 1
Senec 27
Tomášov 5
Tureň 0
Veľký Biel 2
Vlky 0
Zálesie 0