Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Snina

zoznamový článok projektov Wikimedia

V okrese Snina sa nachádza 56 kultúrnych pamiatok. Nasleduje zoznam jednotlivých zoznamoch pamiatok podľa obcí.

Okres Snina
Obec Počet pamiatok
Belá nad Cirochou 0
Brezovec 0
Čukalovce 2
Dlhé nad Cirochou 3
Dúbrava 2
Hostovice 0
Hrabová Roztoka 1
Jalová 1
Kalná Roztoka 4
Klenová 2
Kolbasov 4
Kolonica 0
Ladomirov 1
Michajlov 1
Nová Sedlica 2
Osadné 1
Parihuzovce 4
Pčoliné 3
Pichne 0
Príslop 1
Runina 2
Ruská Volová 1
Ruský Potok 5
Snina 7
Stakčín 8
Stakčínska Roztoka 0
Strihovce 0
Šmigovec 1
Topoľa 6
Ubľa 1
Ulič 1
Uličské Krivé 2
Zboj 1
Zemplínske Hámre 0