Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Spišská Nová Ves

zoznamový článok projektov Wikimedia
Okres Spišská Nová Ves

V okrese Spišská Nová Ves sa nachádza 336 kultúrnych pamiatok. Nasleduje zoznam jednotlivých zoznamoch pamiatok podľa obcí.

Obec Počet pamiatok
Arnutovce 1
Betlanovce 6
Bystrany 1
Danišovce 1
Harichovce 1
Hincovce 0
Hnilčík 3
Hnilec 13
Hrabušice 5
Chrasť nad Hornádom 1
Iliašovce 2
Jamník 1
Kaľava 0
Kolinovce 0
Krompachy 17
Letanovce 4
Lieskovany 0
Markušovce 21
Matejovce nad Hornádom 0
Mlynky 1
Odorín 4
Olcnava 0
Oľšavka 0
Poráč 31
Rudňany 8
Slatvina 1
Slovinky 1
Smižany 12
Spišská Nová Ves 84
Spišské Tomášovce 3
Spišské Vlachy 64
Spišský Hrušov 3
Teplička 1
Vítkovce 1
Vojkovce 0
Žehra 49