Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Spišská Nová Ves

zoznamový článok projektov Wikimedia

V okrese Spišská Nová Ves sa nachádza 336 kultúrnych pamiatok. Nasleduje zoznam jednotlivých zoznamoch pamiatok podľa obcí.

Okres Spišská Nová Ves
Obec Počet pamiatok
Arnutovce 1
Betlanovce 6
Bystrany 1
Danišovce 2
Harichovce 1
Hincovce 0
Hnilčík 9
Hnilec 13
Hrabušice 4
Chrasť nad Hornádom 3
Iliašovce 2
Jamník 1
Kaľava 0
Kolinovce 0
Krompachy 18
Letanovce 4
Lieskovany 0
Markušovce 35
Matejovce nad Hornádom 0
Mlynky 1
Odorín 6
Olcnava 0
Oľšavka 0
Poráč 40
Rudňany 7
Slatvina 1
Slovinky 1
Smižany 12
Spišská Nová Ves 85
Spišské Tomášovce 3
Spišské Vlachy 63
Spišský Hrušov 3
Teplička 1
Vítkovce 1
Vojkovce 0
Žehra 50