Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Stropkov

zoznamový článok projektov Wikimedia
Okres Stropkov

V okrese Stropkov sa nachádza 59 kultúrnych pamiatok. Nasleduje zoznam jednotlivých zoznamoch pamiatok podľa obcí.

Obec Počet pamiatok
Baňa 0
Breznica 2
Breznička 2
Brusnica 1
Bukovce 2
Bystrá 2
Bžany 2
Duplín 1
Gribov 0
Havaj 1
Chotča 2
Jakušovce 2
Kolbovce 1
Korunková 1
Kožuchovce 0
Krišľovce 0
Kručov 1
Krušinec 0
Lomné 1
Makovce 1
Malá Poľana 0
Miková 1
Miňovce 1
Mrázovce 2
Nižná Olšava 2
Oľšavka 1
Potoky 3
Potôčky 0
Soľník 0
Staškovce 1
Stropkov 13
Šandal 0
Tisinec 3
Tokajík 3
Turany nad Ondavou 1
Varechovce 1
Veľkrop 1
Vislava 0
Vladiča 3
Vojtovce 0
Výškovce 0
Vyšná Olšava 1
Vyšný Hrabovec 0