Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Turčianske Teplice

zoznamový článok projektov Wikimedia

V okrese Turčianske Teplice sa nachádza 57 kultúrnych pamiatok. Nasleduje zoznam jednotlivých zoznamoch pamiatok podľa obcí.

Okres Turčianske Teplice
Obec Počet pamiatok
Abramová 2
Blažovce 0
Bodorová 0
Borcová 0
Brieštie 1
Budiš 0
Čremošné 1
Dubové 3
Háj 3
Horná Štubňa 2
Ivančiná 7
Jasenovo 1
Jazernica 2
Kaľamenová 1
Liešno 0
Malý Čepčín 0
Moškovec 0
Mošovce 11
Ondrašová 2
Rakša 3
Rudno 0
Sklené 1
Slovenské Pravno 8
Turček 0
Turčianske Teplice 13
Veľký Čepčín 0