Zoznam kultúrnych pamiatok vo Fiľakove

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Fiľakovo v okrese Lučenec.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Pomník Nahrať súbor Pomník
KÚ: Filakovo

Poloha
606-507/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: štrajk 1936

Veža obytná Nahrať súbor Veža obytná
č. 1936
KÚ: Filakovo

Poloha
606-440/1 Unifikovaný názov PO: veža obytná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: stará veža-ruina

Palác hradný Nahrať súbor Palác hradný
č. 1936
KÚ: Filakovo

Poloha
606-440/2 Unifikovaný názov PO: palác hradný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro - hradný palác-ruina

Bašta delová Nahrať súbor Bašta delová
č. 1936
KÚ: Filakovo

Poloha
606-440/3 Unifikovaný názov PO: bašta delová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro - južná bašta-ruina

Nádvorie hradné i. Nahrať súbor Nádvorie hradné i.
č. 1936
KÚ: Filakovo

Poloha
606-440/4 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro - hradné nádvorie

Múr hradbový i. Nahrať súbor Múr hradbový i.
č. 1936
KÚ: Filakovo

Poloha
606-440/5 Unifikovaný názov PO: múr hradbový i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro - severný hradbový múr

Cisterna i. Nahrať súbor Cisterna i.
č. 1936
KÚ: Filakovo

Poloha
606-440/6 Unifikovaný názov PO: cisterna i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro - cisterna

Jama zásobná Nahrať súbor Jama zásobná
č. 1936
KÚ: Filakovo

Poloha
606-440/7 Unifikovaný názov PO: jama zásobná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro - obilná jama-základy

Múr štítový i. Nahrať súbor Múr štítový i.
č. 1936
KÚ: Filakovo

Poloha
606-440/8 Unifikovaný názov PO: múr štítový i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie I. - štítový múr s kazematmi

Schodisko prístupové i. Nahrať súbor Schodisko prístupové i.
č. 1936
KÚ: Filakovo

Poloha
606-440/9 Unifikovaný názov PO: schodisko prístupové i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie I. - prístupové schodisko

Nádvorie hradné ii. Nahrať súbor Nádvorie hradné ii.
č. 1936
KÚ: Filakovo

Poloha
606-440/10 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie I. - hradné nádvorie

Studňa hradná Nahrať súbor Studňa hradná
č. 1936
KÚ: Filakovo

Poloha
606-440/11 Unifikovaný názov PO: studňa hradná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie I. - hradná studňa

Cisterna ii. Nahrať súbor Cisterna ii.
č. 1936
KÚ: Filakovo

Poloha
606-440/12 Unifikovaný názov PO: cisterna ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie I. - cisterna

Dom strážny Nahrať súbor Dom strážny
č. 1936
KÚ: Filakovo

Poloha
606-440/13 Unifikovaný názov PO: dom strážny

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie I. - dom hradnej stráže

Bašta bránová Nahrať súbor Bašta bránová
č. 1936
KÚ: Filakovo

Poloha
606-440/14 Unifikovaný názov PO: bašta bránová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie I. - Perényiho veža

Múr štítový ii. Nahrať súbor Múr štítový ii.
č. 1936
KÚ: Filakovo

Poloha
606-440/15 Unifikovaný názov PO: múr štítový ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie I. - štítový múr s kazematmi

Schodisko prístupové ii. Nahrať súbor Schodisko prístupové ii.
č. 1936
KÚ: Filakovo

Poloha
606-440/16 Unifikovaný názov PO: schodisko prístupové ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie I. - prístupové schodisko

Veža delová Nahrať súbor Veža delová
č. 1936
KÚ: Filakovo

Poloha
606-440/17 Unifikovaný názov PO: veža delová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie II. - Bebekova batériová veža

Veža bránová Nahrať súbor Veža bránová
č. 1936
KÚ: Filakovo

Poloha
606-440/18 Unifikovaný názov PO: veža bránová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie II. - západná bránová veža

Bastión i. Nahrať súbor Bastión i.
č. 1936
KÚ: Filakovo

Poloha
606-440/19 Unifikovaný názov PO: bastión i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie II. - západný bastión

Bastión ii. Nahrať súbor Bastión ii.
č. 1936
KÚ: Filakovo

Poloha
606-440/20 Unifikovaný názov PO: bastión ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie II. - východný bastión

Múr hradbový ii. Nahrať súbor Múr hradbový ii.
č. 1936
KÚ: Filakovo

Poloha
606-440/21 Unifikovaný názov PO: múr hradbový ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie II. - južný hradbový múr

Priestor prístupový Nahrať súbor Priestor prístupový
č. 1936
KÚ: Filakovo

Poloha
606-440/22 Unifikovaný názov PO: priestor prístupový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie II. - južný prístupový priestor

Bašta Nahrať súbor Bašta Baštová ul. 52
KÚ: Filakovo

Poloha
606-442/0 Unifikovaný názov PO: bašta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kruhová - kruhová veža,mests.opevnenia

Kláštor františkánov
Nahrať súbor
Kláštor františkánov Koháryho nám. 1
KÚ: Filakovo

Poloha
606-441/1 Unifikovaný názov PO: kláštor františkánov

Bližšie určenie; zaužívaný názov: františkánsky

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Koháryho nám. 3
KÚ: Filakovo

Poloha
606-441/2 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.Nanebovzatia P.M. - františkánsky

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty