Zoznam kultúrnych pamiatok vo Vrútkach

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Vrútky v okrese Martin.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom
KÚ: Vrútky

Poloha
506-3225/0 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Karvaš,Bláhovec;1922-1944,1920-44študenti

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom spolkový Cyrila a Metoda ul. 23
KÚ: Vrútky

Poloha
506-3512/0 Unifikovaný názov PO: dom spolkový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: dej.RH;Robotnícky dom

Kostol Nahrať súbor Kostol Čachovský rad 3052
KÚ: Vrútky

Poloha
506-639/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Jána Krstiteľa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Budova administratívna pam. Dielenská Kružná ul.
KÚ: Vrútky

Poloha
506-692/1 Unifikovaný názov PO: budova administratívna pam.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: železničná;stará administratívna budova

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná Dielenská Kružná ul.
KÚ: Vrútky

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-692/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: antifašistický odboj,SNP;Prevzatie dielní,SNP

Kostol Nahrať súbor Kostol Francúzskych partizánov ul. 2741
KÚ: Vrútky

Poloha
506-640/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.;evanjelický kostol a.v.Dr.M.L.

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty