Zoznam obcí v Poľsku

zoznamový článok projektov Wikimedia

Toto je zoznam obcí (gmín, sg. gmina) v Poľsku.

Gminy v Poľsku
Počty obcí podľa vojvodstiev - stav z 1. januára 2007
Vojvodstvo KP LB LS ŁD MP MZ OP PK PL PM ŚL ŚK WM WP ZP Poľsko
mestské gminy 36 17 20 9 18 14 35 3 16 13 25 49 5 16 19 11 306
mestsko-vidiecke gminy 55 35 21 33 25 43 50 32 30 23 17 22 26 33 90 51 586
vidiecke gminy 78 92 172 41 134 125 229 36 113 82 81 96 71 67 117 52 1.586
gminy celkom 169 144 213 83 177 182 314 71 159 118 123 167 102 116 226 114 2.478
Mestské gminy ako sídla vidieckych gmín 14 13 17 5 15 9 15 0 12 12 13 0 0 15 11 8 159
Skratky názvov vojvodstiev

DŚ: dolnosliezske, KP: kujavsko-pomoranské, LB: lubelské, LS: lubuské,
ŁD: lodžské, MP: malopoľské, MZ: mazovské, OP: opolské,
PK: podkarpatské, PL: podlaské, PM: pomoranské, ŚL: sliezske,
ŚK: svätokrížske, WM: varmsko-mazurské, WP: veľkopoľské, ZP: západopomoranské.

Skratky druhov obcí

m: mestská gmina, mw: mestsko-vidiecka gmina, w: vidiecka gmina

A upraviť

B upraviť

C upraviť

Ć upraviť

D upraviť

E upraviť

F upraviť

G upraviť

H upraviť

I upraviť

J upraviť

K upraviť

L upraviť

Ł upraviť

M upraviť

N upraviť

O upraviť

P upraviť

R upraviť

S upraviť

Ś upraviť

T upraviť

U upraviť

W upraviť

Z upraviť

Ż upraviť

Pozri aj upraviť