Zoznam po nemecky píšucich spisovateľov L – Z

Poznámka: Hlásky ä, ö, ü sa radia ako a, o, u, písmeno ß ako ss, ale ae, oe, ue sa radia ako dve písmená.

La – LanUpraviť

Lap – LazUpraviť

Le – LemUpraviť

Len – LezUpraviť

Lh – LimUpraviť

Lin – LizUpraviť

Lo – LomUpraviť

Lon – LozUpraviť

Lu – LyUpraviť

Ma – MamUpraviť

Man – MarUpraviť

Mas – MazUpraviť

Me – MemUpraviť

Men – MezUpraviť

MiUpraviť

Mo – MomUpraviť

Mon – MrUpraviť

Mu – MumUpraviť

Mun – MyUpraviť

Na – NamUpraviť

Nan – NazUpraviť

Ne – NemUpraviť

Nen – NezUpraviť

Ni – NimUpraviť

Nin – NizUpraviť

No – NomUpraviť

Non – NozUpraviť

NuUpraviť

O – OmUpraviť

On – OzUpraviť

Pa – ParUpraviť

Pas – PazUpraviť

PeUpraviť

Pf – PhUpraviť

PiUpraviť

PlUpraviť

Po – PomUpraviť

Pon – PozUpraviť

PrUpraviť

Pu – PyUpraviť

QUpraviť

RaUpraviť

Re – RemUpraviť

Ren – RezUpraviť

Rh – RiUpraviť

Ro – RomUpraviť

Ron – RozUpraviť

RuUpraviť

SaUpraviť

Sc – SchaUpraviť

ScheUpraviť

Schi – SchlUpraviť

Schm – SchnUpraviť

SchoUpraviť

SchrUpraviť

SchuUpraviť

Schw – ScuUpraviť

Se – ShUpraviť

Si – SpaUpraviť

Spe – StaUpraviť

Ste – StiUpraviť

Sto – StrUpraviť

Stu – SzUpraviť

TaUpraviť

TeUpraviť

ThUpraviť

Ti – TkUpraviť

ToUpraviť

TrUpraviť

Ts – TuUpraviť

U – UkUpraviť

Ul – UmUpraviť

Un – UpUpraviť

Ur – UzUpraviť

VaUpraviť

VeUpraviť

ViUpraviť

VlUpraviť

Vo – VoiUpraviť

Vol – VozUpraviť

VrUpraviť

VuUpraviť

Wa – WaiUpraviť

WalUpraviť

Wan – WazUpraviť

We – WehUpraviť

WeiUpraviť

Wek – WezUpraviť

Wib – WieUpraviť

Wig – WimUpraviť

Win – WipUpraviť

Wir – WoiUpraviť

WolUpraviť

Won – WyUpraviť

ZaUpraviť

ZeUpraviť

ZiUpraviť

Zl – ZsUpraviť

Zu – ZwUpraviť