Zoznam vládcov Blatenského kniežatstva

zoznamový článok projektov Wikimedia

Toto je zoznam vládcov Blatenského kniežatstva:

  • Pribina (839 – 861) [do 847 súčasť Korutánskej marky]
  • Koceľ (861 – 876)
  • Arnulf Korutánsky (876 – 884) [súčasť Korutánskej marky]
  • Svätopluk(?) (884 – 894) [súčasť Veľkej Moravy]
  • Luitpold(?) (894 – 896) [súčasť Korutánskej marky]
  • Braslav (896 – 900/901) [pravdepodobne zlúčenie so Sávskym kniežatstvom; súčasť Korutánskej marky]