Zväzok kandidáta tajnej spolupráce

Zväzok kandidáta tajnej spolupráce alebo spis kandidáta tajnej spolupráce je spis, ktorý zhromažďoval údaje previerkového charakteru na osobu, ktorá mala byť získaná ku spolupráci.