Zväzok preverovanej osoby

Zväzok preverovanej osoby alebo spis preverovanej osoby bol zavedený s cieľom sústreďovať písomnosti previerkového charakteru na osoby z hľadiska ich využiteľnosti alebo nebezpečnosti.