Érigoné (dcéra Ikaria)

Érigoné alebo Érigona (starogr. Ηριγόνη – Érigoné, lat. Erigone) je v gréckej mytológii dcéra aténskeho roľníka Ikaria, prvého pestovateľa vína.

Erigoné, Charles André van Loo (1747).

Ikarios bol podľa starých gréckych bájí aténsky pastier. Ako prvý človek dostal od boha vína Dionýza krík vinnej révy a tiež ponaučenie, ako ju pestovať a vyrábať z nej víno. Preslávil sa potom nielen v rodnom meste, ale i v mnohých blízkych i ďalekých krajinách. Je preto iróniou osudu, že sa stal úplne prvou obeťou opilstva. Stalo sa, že ponúkol džbánok vína pastierom a tí z neznalosti nerozumne popíjali, až sa celkom opili. Pretože im bolo zle, domnievali sa, že im Ikarios podal jed, ktorým ich chcel otráviť. Nečakali na žiadne vysvetlenie a zabili ho.

Ikariova dcéra Érigoné sa zo žiaľu obesila, keď ju jej suka Maira priviedla k otcovu hrobu. Érigoné však ešte pred svojou smrťou prosila bohov, aby jej osud stíhal všetky aténske dievčatá, kým jej otec nebude pomstený. Vrahovia jej otca ušli a aténske dievčatá páchali samovraždy obesením jedna po druhej. Až veštiareň v Delfách oznámila, že tieto obete si žiada mŕtva Érigoné.

Keď sa táto správa rozšírila, vrahov okamžite vypátrali a popravili. Na jej pamiatku sa potom konali každoročne slávnosti vinobrania.

Aby sa na Érigonu nezabudlo boh Dionýzos ju vzal i s jej otcom a sukou Mairou na nebesia, kde ich boh Zeus premenil na súhvezdia, ktoré sa dnes nazývajú Panna a Veľký pes.

ZdrojeUpraviť