Úplný metrický priestor

Úplný metrický priestor je v matematike metrický priestor, v ktorom každá cauchyovská postupnosť (v príslušnej metrike) konverguje. Ak je metrický priestor kompaktný, je aj úplný.