Úponková liana alebo úponkatá liana je druh liany, ktorá sa zachytáva pomocou úponkov listového pôvodu. Patrí sem napríklad hrach, hrachor, vika alebo liany stonkovitého pôvodu ako napíklad. vinič a múčnatka.

Pozri aj upraviť