Úponková liana alebo úponkatá liana je druh liany. Je to liana, ktorá sa zachytáva pomocou úponkov listového pôvodu, napr. hrach, hrachor, vika, alebo stonkovitého pôvodu, napr. vinič a múčnatka.

Pozri aj Upraviť