Ústie (rieka, potok)

Ústie je časť rieky, prípadne potoka, kde sa vlieva do inej rieky, potoka, jazera, rybníka, mora alebo oceánu. Ústie môže vzniknúť buď prirodzenou cestou (napr. ústie Vltavy do Labe), alebo umelo (napr. ústie rieky do priehrady). Pri ústí je rieka väčšinou najširšia a má najvyšší prietok vody za jednotku času.

Ústie Gangy

Ústie možno ľudskými zásahmi premiestňovať vytváraním tzv. polderov na morskom brehu. Ak sa more okolo ústia premení na súš a zostane len úzky pruh vody podobný rieke, vodný tok sa predĺži a stratí v novo vytvorenej úzkej časti svoju slanosť.

Druhy ústia

upraviť

Ústie môže mať rôzny charakter a rozoznávame rôzne druhy ústí:

Pomenovanie sídiel

upraviť

Ústie je jedným z často používaných názvov pre mestá. Pomenovanie vzniklo vďaka nedalekému vyústeniu jednej rieky do druhej.

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť