Toto je článok o území s regulovanou hladinou vody. O suchej či polosuchej nádrži pozri Polder (nádrž).

Polder je územie, na ktorom musí byť kontrolovaná úroveň vodnej hladiny. Neexistujú tu priame spojenia medzi vodstvom vnútri územia a mimo, okrem umelo vybudovaných zariadení, ako sú vzdúvadlá a pumpy. Pri väčšine poldrov nie je hladina vody vnútri nižšie ako hladina mimo, ale nie je to podmienkou. Pokiaľ je vnútorná hladina nižšie ako okolité vodstvo, treba pomocou púmp udržovať polder suchý. Pri týchto poldroch je rovnako nutná výstavba priehrad, ktoré držia nápor vyššej okolitej vody. Pri väčšine poldrov je trvalo stanovená úroveň vnútornej hladiny.

Polder
Satelitná snímka poldra Noordoostpolder.

V Holandsku existuje veľa typov poldrov.

Riečne poldre upraviť

Riečny polder je polder ležiaci v blízkosti rieky. Ak je úroveň riečnej hladiny štandardná, väčšina riečnych poldrov nepotrebuje pumpy na odsávanie vody, pretože hladina rieky je pod úrovňou poldra. Občas vystúpi hladina rieky nad úroveň poldra a potom je potrebné vodu pumpovať.

Príklady riečnych poldrov v Holandsku sú:

Nízke riečne poldre upraviť

Nízke riečne poldre boli normálnymi riečnymi poldrami uvedenými vyššie. Ale z dôvodu dlhodobého odčerpávania vody terén poklesol a v súčasnosti je nižšie, než najnižšia poloha hladiny rieky. Z tohto dôvodu vyžadujú tieto poldre pumpy pre odčerpávanie vody a vysoké hrádze.

Často sa pri tomto type poldrov používali kanály, ktoré odvádzali vodu do rieky. Na týchto kanáloch potom boli stavané hrádze, ktoré zabraňovali toku vody z rieky do poldru, teda opačným smerom, než bolo žiadúce. Z tohto dôvodu je dnes v Holandsku veľké množstvo miest, ktorých názov končí na „-dam“, čo je holandské slovo pre hrádza.

Príklady nízkych riečnych poldrov v Holandsku:

Polder na Slovensku upraviť

U nás sa pod pojmom polder rozumie suchá nádrž, ktorá zadržuje povodňovú vlnu, ktorá potom pôsobí menšie či dokonca žiadne škody. V poldri tiež sedimentujú erodované častice a vodná nádrž nižšie na toku sa tak chráni pred zanášaním. Plocha poldra je poľnohospodársky obrábaná, spravidla ako trvalý trávnatý porast.