Disambig.svg Toto je článok o území s regulovanou hladinou vody. O suchej či polosuchej nádrži pozri Polder (nádrž).

Polder je územie, na ktorom musí byť kontrolovaná úroveň vodnej hladiny. Neexistujú tu priame spojenia medzi vodstvom vnútri územia a mimo, okrem umelo vybudovaných zariadení, ako sú vzdúvadlá a pumpy. U väčšiny poldrov nie je hladina vody vnútri nižšie ako hladina mimo, ale nie je to podmienkou. Pokiaľ je vnútorná hladina nižšie ako okolité vodstvo, treba pomocou púmp udržovať polder suchý. U týchto poldrov je rovnako nutná výstavba priehrad, ktoré držia nápor vyššej okolitej vody. U väčšiny poldrov je trvalo stanovená úroveň vnútornej hladiny.

Polder
Satelitná snímka poldra Noordoostpolder.

V Holandsku existuje veľa typov poldrov.

Riečne poldreUpraviť

Riečny polder je polder ležiaci v blízkosti rieky. Ak je úroveň riečnej hladiny štandardná, väčšina riečnych poldrov nepotrebuje pumpy na odsávanie vody, pretože hladina rieky je pod úrovňou poldra. Občas vystúpi hladina rieky nad úroveň poldra a potom je potrebné vodu pumpovať.

Príklady riečnych poldrov v Holandsku sú:

Nízke riečne poldreUpraviť

Nízke riečne poldre boli normálnymi riečnymi poldrami uvedenými vyššie. Ale z dôvodu dlhodobého odčerpávania vody terén poklesol a v súčasnosti je nižšie, než najnižšia poloha hladiny rieky. Z tohto dôvodu vyžadujú tieto poldre pumpy pre odčerpávanie vody a vysoké hrádze.

Často sa pri tomto type poldrov používali kanály, ktoré odvádzali vodu do rieky. Na týchto kanáloch potom boli stavané hrádze, ktoré zabraňovali toku vody z rieky do poldru, teda opačným smerom, než bolo žiadúce. Z tohto dôvodu je dnes v Holandsku veľké množstvo miest, ktorých názov končí na „-dam“, čo je holandské slovo pre hrádza.

Príklady nízkych riečnych poldrov v Holandsku:

Polder na SlovenskuUpraviť

U nás sa pod pojmom polder rozumie suchá nádrž, ktorá zadržuje povodňovú vlnu, ktorá potom pôsobí menšie či dokonca žiadne škody. V poldri tiež sedimentujú erodované častice a vodná nádrž nižšie na toku sa tak chráni pred zanášaním. Plocha poldra je poľnohospodársky obrábaná, spravidla ako trvalý trávnatý porast.