Útek do Egypta (Poussin)

obraz Nicolasa Poussina

Útek do Egypta je obraz z roku 1657 od francúzskeho maliara Nicolasa Poussina, ktorého námetom je rovnomenná biblická udalosť.

Útek do Egypta

Základné informácie
AutorNicolas Poussin
Rok1657
Technikaolej na plátne
Rozmery97 × 133 cm
GalériaMusée des beaux-arts de Lyon
Lyon, Francúzsko

Poussinova tvorba vychádzala zo štúdia antiky a tiež štúdia tvorby majstrov vrcholnej renesancie. Jeho mytologické a alegorické kompozície vychádzali zo zákonov, ktoré si z týchto diel odvodil počas ich štúdia. Dielo Nicolasa Poussina veľmi poznamenalo francúzske aj talianske maliarstvo. V Taliansku prekonal carracciovský idealizmus, vo Francúzsku zas preživajúci manierizmus fontainebleauskej školy. Na Poussina sa odvolávali nie len klasicisti 18. a 19. storočia, ale aj moderní umelci usilujúci o obrazovú formu vystavenú na presných zákonoch.[1] Kompozícia jeho obrazov je vždy podriadená prísnemu princípu, vychádzajúcemu z antického umenia a zásad talianskej renesancie. Poussin na svojich obrazoch usiluje o do detailu prepracované prevedenie krajiny.

Postavy na obraze Útek do Egypta majú v tvári príznačný výraz vyjadrujúci momentálne emócie. Mária s malým Ježiškom v náručí sa s obavou z cesty do neznámeho otáča späť, Jozef s dôverou obracia svoj zrak nahor k anjelovi, ktorý Svätú rodinu na ich úteku sprevádza a ochraňuje.[2] Z anjela vyžaruje pokoj, usmieva sa, a jeho pozdvihnutá pravica nielen ukazuje smer, ale vyjadruje aj ochraniteľské gesto. V teplom svetle sú vľavo zobrazené pozostatky antického chrámu, v diaľke na obzore sa rysuje horské pásmo.[2]

Referencie

upraviť
  1. SÁVA, Šabouk a autorský kolektiv. Encyklopedie světového malířství. Ed. Vladimír Fiala; redakcia Jaroslav Vácha, Jaroslav Hrubý. Praha : Academia Praha, 1975. 21-092-75.
  2. a b STUKENBROCK, Christiane. 1000 mistrovských děl evropského malířství. Ed. Andrea Poláčková; redakcia Jan Heller; preklad Michaela Váňová (str. 10-493), Anna Vachudová (str. 495-1005). Praha : Nakladatelství Slovart, s.r.o., 2008. ISBN 978-80-7391-129-4. S. 315.