S portálom je prepojených 454 článkov.
Portál o umení

Umenie je individuálnym prejavom kreatívnej schopnosti duše – jedna z foriem osvojovania si sveta človekom. Je predmetom skúmania estetiky, umenovedy a filozofie umenia. Umenie môže znamenať aj používanie istých duchovných kvalít alebo manuálnej zručnosti pri realizácii určitého diela s cieľom urobiť svet umelo krajším a lepším. Umenie je forma maximálneho bytia človeka. Spočíva v cieľavedomom pretváraní škaredého alebo esteticky neúčinného či menej účinného na krásu v koncentrovanej podobe.

Pojem umenie je taký široký, mnohotvárny a premenlivý, že ho podľa mnohých odborníkov nemožno definovať. Pokusy o definíciu vychádzajú buď z vlastností umeleckých diel a činností samých (umenie znázorňuje, vyjadruje, esteticky pôsobí), z jeho histórie (pôvod z kultu a rituálu, spoločenský význam, umelecké inštitúcie), alebo len tvrdia, že umenie je to, čo za ne určitá spoločnosť pokladá (konštruktivizmus). Tomu sa blíži teória komunikácie, ktorá sa zaoberá všetkým oznamovaním a umelecké oznamovanie považuje za spoločenskú vzťahovú kategóriu (relatívne spoločenské ocenenie).

Článok týždňaupraviť
Náhrobok Vincenta Hložníka s bustou na cintorine Slávičie údolie.

Vincent Hložník (* 22. október 1919, Svederník – † 10. december 1997, Bratislava) bol slovenský maliar, grafik, ilustrátor, sochár a pedagóg, predstaviteľ expresionizmu. Patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov slovenského výtvarného umenia, generácie umelcov druhej svetovej vojny, mladej avantgardy. Ilustroval vyše sto diel svetovej i národnej literatúry. Vo svojej tvorbe reagoval najmä na udalosti druhej svetovej vojny a hovorí o nej v dokumentárnom filme Vincent Hložník z cyklu Profily, ktorý realizovala Slovenská televízia Bratislava v roku 1994 (scenár Tatiana Syneková, réžia Fedor Bartko).


Vedeli ste, že...upraviť

... z hľadiska individuálneho je základným kritériom umenia (umeleckej hodnoty) jeho estetický účinok?

... kultúra je predmetom štúdie filozofie?

... z hľadiska sociálneho je umenie (umelecký proces) nevyhnutným nástrojom na tvorbu nových či na inováciu doterajších znakov, na overovanie ich účinnosti a následne na vzájomnú dohodu o ich význame?

... v niektorých jazykoch, ako napríklad v angličtine, sa rozlišuje pojem umenia v jednotnom čísle (art), ktorý sa obmedzuje na maliarstvo, sochárstvo a architektúru, a umenie v množnom čísle (the arts), ktorý zahŕňa ostatné disciplíny ako hudba, literatúra či film?

... umením sa zaoberá množstvo vied, najmä estetika, dejiny umenia, sociológia umenia, psychológia umenia, literárna veda, rôzne typy teórie komunikácie, teória znaku, taxonómia umenia, teória technológií umenia (vrátane reštaurovania) a ďalšie špecializované odbory?

... v minulosti nebolo umenie chápané ako samostatná oblasť, bolo vnímané ako remeslo či súčasť vedy?

... medzi rokmi 19121948 bývalo umenie olympijskou disciplínou, myšlienku navrhol Pierre de Coubertin?

Povedali o umeníupraviť
Umenie je lož, vďaka ktorej spoznávame pravdu.
Pablo Picasso
Umenie nie je chlieb, ale víno života.
Jean Paul
Umelec vidí to, čo ostatní len letmo zachytia.
Leonardo da Vinci
Umenie tu nie je preto, aby zladilo chvíle nášho voľna a dávalo svoje tvorivé potvrdenie našim pocitom, nášmu vkusu. Umenie je tu preto, aby narúšalo zvyky, návyky a zlozvyky našich zmyslov. A ich lenivosť.
Miroslav Horníček
Najvznešenejšie umenie je robiť druhých šťastnými.
Phineas Taylor Barnum
Umenie je tou pravou úlohou pre život.
Friedrich Nietzsche
Umenie má utešovať tých, ktorých život zlomil.
Vincent Van Gogh
Kvalitný obrázokupraviť
Národný pamätník Mount Rushmore.

Mount Rushmore (celý názov Mount Rushmore National Memorial) je pamätník štvorice bývalých prezidentov USA, ktorý sa nachádza v Čiernych horách v Južnej Dakote. Stal sa jedným zo symbolov Ameriky a ročne ho navštívia 3 000 000 návštevníkov.


Novinky rokaupraviť

Udalosti roka 2023:

Rozdelenie umeniaupraviť

Výtvarné: Architektúra · Dizajn · Fotografia · Grafika · Maliarstvo · Sochárstvo · Úžitkové umenie

Hudobné: Albumy · Hudba · Skladatelia · Spev

Literárne: Blogy · Knihy · Komiks · Poézia

Divadelné: Bábkové · Divadelné hry · Muzikály · Opera · Pantomíma

Filmové, televízne, rozhlasové a internetové: Kinematografia · Rozhlasové hry · Videá

Tanečné: Tanec · Balet · Choreografi

Zaujímavostiupraviť
  • Prvé známe umelecké diela sa datujú zhruba do doby pred 100 000 rokmi. Predpokladá sa, že to začalo s Homo sapiens a najstaršie známe umelecké diela sa našli na území dnešného Francúzska.
  • Medzi jedno z najdrahších diel patrí Salvator Mundi od da Vinciho.
  • Medzi umenie patrí všetko to čo vytvorili ľudia svojou kreatívnou činnosťou a obohacuje to kultúrnu sféru.
Iné projektyupraviť
  • Spolupracuj na Wikicitátoch Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Umení
  • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Umenie
  • Spolupracuj na Meta-Wiki Meta-Wiki ponúka informácie na tému Umenie
Správcovia portáluupraviť
Šablónyupraviť
Ostatné portályupraviť

Prírodné a technické vedy, veda a technika


Humanitné a spoločenské vedy, život a spoločnosť


Krajiny a regióny