Súčasné dejiny alebo súčasná doba je voľné označenie pre poslednú, stále sa posúvajúcu, časť najnovších dejín (udáva sa od roku 1918, 1945 a podobne), prípadne synonymum pre moderné dejiny (u nás spravidla od roku 1848).