Portál:Architektúra

S portálom je prepojených 1 113 článkov.
P o r t á l   a r c h i t e k t ú r y ,   s t a v e b n í c t v a   a   u r b a n i z m u
Tento portál slúži ako prehľadný úvod k témam architektúry, stavebníctva a urbanizmu.
  • Architektúra (lat. architectura > starogr. Αρχιτεκτον architekton – hlavný staviteľ a pod. = archi [hlavný/vládnuť] + tekton [staviteľ/umelec alebo remeselník pracujúci drevom]) je umenieveda o navrhovaní a stavbe budov, stavených objektov, stavieb a ich súborov, pamätníkov a rôznych architektonických prvkov.
  • Stavebníctvo je technický odbor, ktorý sa zaoberá prípravou, výstavbou a riadením stavebnej a obchodnej činnosti.
Index (28. apríl - 5805 článkov)
? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A Á B C Č D Ď E É F G H CH I Í J K L Ľ Ł M N O Ô Ö Ø P Q R S Š T U Ú V W X Y Z Ž
Odporúčaný článok

Drevená sakrálna architektúra je skvostom slovenskej ľudovej architektúry. Nachádza sa prevažne na severovýchode Slovenska a väčšina pochádza zo 17. a 18. storočia. Zvláštnosťou je, že objekty sú postavené výlučne z dreva a pri ich stavbe nemohol byť použitý ani jeden klinec. Vyznačujú sa originalitou a jedinečným technicko-umeleckým riešením. Na Slovensku sa zachovalo 61 drevených sakrálnych stavieb - 44 cerkví (gréckokatolíckych a pravoslávnych), 11 rímskokatolíckych kostolov a 6 evanjelických artikulárnych chrámov.

Základná konštrukcia je zrubová. Okrem pravouhlých konštrukcií je možné nájsť tiež polygonálne konštrukčné tvary. Mnohé z nich sú trojdielne, čo symbolizuje Svätú trojicu. Tento symbol býva zvýraznený tiež trojicou smerom na západ sa zvyšujúcich veží. Šindľová strecha nesie tiež znaky ľudovej architektúry v podobe tesársko-rezbárskych geometrických ornamentov. Spôsobom ukladania šindľov, šalovacích dosák a líšt bývajú tiež uplatnené rozličné vzory. V dekoračných prvkoch sa používali aj kovové predmety. Pozornosť si zaslúžia železné kríže.

Terminológia
Architektonická dispozícia · Architektonická funkcia · Architektonická kompozícia · Architektonická tvorba · Architektonické sochárstvo · Architektonické tvaroslovie · Architektonický priestor · Architektonický prvok · Architektonický sloh
Ocenené články
Najlepšie články o architektúre Čo to je?

Barok · Dóm svätej Alžbety


text
text
Dobré články o architektúre Čo to je?

Baroková architektúra · Bazilika svätého Petra · Bratislavský hrad · Egyptské pyramídy · Katedrála svätého Martina (Bratislava) · Premonštrátsky kláštor (Jasov) · Primaciálny palác

Nové články
Mechica · Múzeum voskových figurín Madame Tussaudovej · Bombardovanie Bratislavy 21. a 22. februára 1945 · Palais de Chaillot · Leopold Gregor · Alois Daříček · Cinémathèque française · Akademický architekt · Železničná stanica Krásno nad Kysucou · Jeneyho palác · Majster Štefan z Košíc · Trojuholník (rysovací nástroj) · Chrám Vyvýšenia svätého Kríža v Poprade · Pagoda Sung-jüe · Observatórium Kao-čcheng · Ondol · Ištarina brána · Pagoda Liou-che · Mario Chovan · Železničná stanica Považská Teplá · City of Manchester Stadium · Riverside Stadium · Hillsborough Stadium · Arsenal Stadium · Boleyn Ground · Mostová ulica (Bratislava) · Sokolíkova ulica (Bratislava) · Vikingská kruhová pevnosť · Kolónie benevolencie · Carrow Road
Obrázok týždňa


Budova Štátneho divadla v Košiciach
autor: Erika Mlejová
Vedeli ste, že...
Zoznamy
Iné projekty
Oznámenia
Ak ste vo Wikipédii nový, prečítajte si stránku Wikipédia:Wikiportál, pravdepodobne vám pomôže.

Články, ktoré sa týkajú tohto portálu môžete na tento portál odkázať buď prostredníctvom IB alebo šablónou {{Portál|Architektúra|Architektonický}}, ktorú vložíte na koniec tesne pred kategórie. Ďakujeme!

Správcovia
Hlavné kategórie
Architekti

Architekti podľa štýlu · Architekti podľa štátu · Architekti podľa obdobia

Architektúra
Architektúra podľa štátu
Architektonické prvky Dejiny architektúry
Architektúra podľa obdobia
Stavby
Stavby podľa slohu · Stavby podľa typu · Stavby podľa štátu
Architektonické štýly Stavebníctvo
Konštrukcie · Stavebné materiály
Krajinná architektúra Technické výkresy Urbanizmus

Ostatné: Ekológia v architektúre · Náboženská architektúra · Ľudová architektúra · Architektonická terminológia · Teória architektúry · Ceny za architektúru  · všetky kategórie...

Wikipédia:WikiProjekt Architektúra
Ostatné portály