Portál:Architektúra

P o r t á l   a r c h i t e k t ú r y ,  s t a v e b n í c t v a  a  u r b a n i z m u 
Tento portál slúži ako prehľadný úvod k témam architektúry, stavebníctva a urbanizmu.
  • Architektúra (lat. architectura > starogr. Αρχιτεκτον architekton – hlavný staviteľ a pod. = archi [hlavný/vládnuť] + tekton [staviteľ/umelec alebo remeselník pracujúci drevom]) je umenieveda o navrhovaní a stavbe budov, stavených objektov, stavieb a ich súborov, pamätníkov a rôznych architektonických prvkov.
  • Stavebníctvo je technický odbor, ktorý sa zaoberá prípravou, výstavbou a riadením stavebnej a obchodnej činnosti.
Index (22. november - 5782 článkov)
? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A Á B C Č D Ď E É F G H CH I Í J K L Ľ Ł M N O Ô Ö Ø P Q R S Š T U Ú V W X Y Z Ž
Odporúčaný článok

Zvolenský zámok je hrad nachádzajúci sa v centre Zvolena. Je to národná kultúrna pamiatka.

Hrad postavili na mieste staršej cirkevnej stavby, archeologicky zistenej na dnešnom nádvorí pri komplexnej pamiatkovej obnove v 60-tych rokoch. Koncepciu nového poľovníckeho zámku ovplyvnila talianska mestská architektúra šľachtických palácov. Hradný, pôvodne neopevnený palác, vybudovali na štvorkrídlovom pôdoryse s dvoma vežami, včlenenými do pôdorysu stavby. Okolo nádvoria obiehala pavlač na kamenných konzolách a priestor medzi dvojicou veží sprístupňovala kamenná arkáda. Dôležitou súčasťou hradu bola poschodová reprezentačná kaplnka, v ktorej bola umiestnená aj kráľovská empora. Smerom do mesta bol rad reprezentačných miestností s mohutnou rytierskou sálou, ktorej steny pokryli freskami a prestropili ju náročne konštruovaným dreveným trámovým stropom. Architektonicky výnimočne v našich pomeroch riešili aj fasády objektu so zvýraznením reprezentačného krídla, ktoré osvetlili oknami s kamennými krížovými prútmi. Architektúra Zvolenského zámku bola vyvrcholením umeleckých snáh 14. storočia, poplatná zjemnenému vkusu Anjouovcov, ktorí na stavbu povolali skúsených európskych staviteľov a kamenárov.

V klenutom priechode zámku sa zachovali gotické sedílie s kružbami a pôvodné fresky. Z reprezentačných priestorov osobité miesto zaberá kaplnka s architektonickými prvkami začínajúcej sa neskorej gotiky, ďalej rytierska sieň a miestnosti zaklenuté na stredný stĺp. Impozantná je aj mladšia baroková hala z 18. storočia s dreveným maľovaným kazetovým stropom rozdeleným na 78 polí, v ktorých sú symbolické obrazy rímskych kráľov a habsburských cisárov usporiadáné chronologicky a končiace sa obrazom Karola VI...

Terminológia
Architektonická dispozícia · Architektonická funkcia · Architektonická kompozícia · Architektonická tvorba · Architektonické sochárstvo · Architektonické tvaroslovie · Architektonický priestor · Architektonický prvok · Architektonický sloh
Nové články
Mario Chovan · Železničná stanica Považská Teplá · City of Manchester Stadium · Riverside Stadium · Hillsborough Stadium · Arsenal Stadium · Boleyn Ground · Mostová ulica (Bratislava) · Sokolíkova ulica (Bratislava) · Vikingská kruhová pevnosť · Kolónie benevolencie · Carrow Road · White Hart Lane · King Power Stadium · Dejiny využitia elektrickej energie na Slovensku · Zoznam členov bratislavského zastupiteľstva zvolených vo voľbách v roku 1931 · Zoznam členov bratislavského zastupiteľstva zvolených vo voľbách v roku 1927 · Letisko Johna Lennona Liverpool · Jan Gehl · Théâtre du Châtelet · Socha Krista Spasiteľa a Krížová cesta v Haniske · Dušana Makovického (Martin) · Vodárenská veža v Prešove · Synagogálne lavabo · Elland Road · Bet365 Stadium · Villa Sandy · Hampden Park · Kláštor kartuziánov v Hamborku · St James' Park
Obrázok týždňa


Priečelie Tancujúceho domu v Prahe.
Foto: Matteo Piotto
Vedeli ste, že...
Zoznamy
Hlavné kategórie
Architekti

Architekti podľa štýlu · Architekti podľa štátu · Architekti podľa obdobia

Architektúra
Architektúra podľa štátu
Architektonické prvky Dejiny architektúry
Architektúra podľa obdobia
Stavby
Stavby podľa slohu · Stavby podľa typu · Stavby podľa štátu
Architektonické štýly Stavebníctvo
Konštrukcie · Stavebné materiály
Krajinná architektúra Technické výkresy Urbanizmus

Ostatné: Ekológia v architektúre · Náboženská architektúra · Ľudová architektúra · Architektonická terminológia · Teória architektúry · Ceny za architektúru  · všetky kategórie...

Wikipédia:WikiProjekt Architektúra
Ostatné portály

Prírodné a technické vedy, veda a technika


Humanitné a spoločenské vedy, život a spoločnosť


Krajiny a regióny