Malá Strana

mesto v Česku

Malá Strana (pôvodne Menšie mesto Pražské) je historické mesto, mestská štvrť a katastrálne územie rozkladajúce sa v centre Prahy na ľavom brehu Vltavy. Je to jedna z najstarších a najpôsobivejších častí Prahy. Malostranské katastrálne územie má rozlohu 137,28 ha a z 96% sa nachádza na území mestskej časti Praha 1 (zvyšné 4% – niekoľko blokov domov v blízkosti ulice Vítězná – na území Prahy 5).

Znak Malej Strany nad vstupom do zvonice u sv. Mikuláša

Táto oblasť bola, vďaka svojej pozícii v podhradí sídla českých kniežat, osídlená už v 10. storočí a na mesto bola povýšená v roku 1257 Přemyslom Otakarom II.

Na Malej Strane žilo mnoho význačných umelcov, vedcov i politikov (Jan Werich, Jozef Dobrovský, Joachim Barrande a i.), ďalší z rodákov – Jan Neruda – jej dokonca zasvätil svoje známe Malostranské poviedky, ktoré farbisto opisujú život v tejto štvrti v 19. storočí.

Charakter štvrte

upraviť

Malá Strana obsahuje veľké množstvo pozoruhodných stavieb i ďalších zaujímavých miest – napr. oblasť Kampy s riečkou Čertovkou, Malostranské námestie s kostolom sv. Mikuláša, Maltézske námestie, Újezd s lanovou dráhou na Petřín, Štefánikovu hvezdáreň a Petřínsku rozhľadňu či veľký komplex záhrad (Kinského záhrada, Petřínske sady, Schönbornská záhrada, a i.). Práve vďaka nim a vrchu Petřín, ktorý ich zviditeľňuje, pôsobí Malá Strana ako zelená oáza uprostred mesta.

 
Dom U Čierneho orla v Nerudovej ulici

Na Malej Strane v súčasnosti sídli Parlament ČR – Poslanecká snemovňa, Senát, pre mimopražských poslancov potom poslanecká ubytovňa. Z ministerstiev tu môžeme nájsť napríklad Ministerstvo financií ČR, a súvisiace budovy využívané politickými stranami, veľvyslanectvami a tiež hotely s reštauráciami. Z kedysi veľmi osobitej štvrte sa tak rýchlo vytráca pôvodný, toľko cenený genius loci.

Doprava

upraviť

Električky

upraviť

Malou Stranou vedie jedna z pražských ľavobrežných vetiev povrchovej Mestskej hromadnej dopravy v podobe električkovej trate vedúcej Štefánikovou ulicou a Újezdom až na Malostranské námestie. Ďalej pokračuje k stanici metra Malostranská, ktorá je umiestená až na Klárove, teda v blízkosti Strakovej akadémie (sídla úradu vlády ČR).

Lanovka

upraviť

Na malostranskom Újezde má dolnú stanicu pozemná lanová dráha na Petřín.

Automobilová doprava

upraviť

Úrad Prahy 1 sa bráni vjazdu nákladných automobilov do historického jadra Malej Strany; z dôvodu malej prejazdnosti je i osobná automobilová doprava slabšia. Na rozhraní Malej Strany a Smíchova ale vedie Kartouzskou ulicou privádzač k Strahovskému tunelu.

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Malá Strana