Praha 1 je pražská mestská časť ležiaca v centrálnej oblasti Prahy a v roku 1990 bola ustanovená ako jedna z 56, neskôr 57 mestských častí. Vykonáva rozšírenú pôsobnosť štátnej správy a je od svojho vzniku jedným zo správnych obvodov, ktorých počet sa 1. júla 2001 ustálil na 22. Tvorí ju celé katastrálne územie Staré Město a Josefov, ďalej veľká časť katastrálnych území Hradčany, Malá Strana a Nové Město a čiastočne časti katastrálnych území Vinohrady a Holešovice.

Poloha Prahy 1
Chrám sv. Mikuláša na Malostranskom námestí

Mestský obvod Praha 1 bol ustanovený zákonom o územnom členení štátu od 1. júla 1960. Od roku 1990 bol predefinovaný ako územie tvorené mestskou časťou Praha 1. Hranice územia sa tým nijako nezmenili.