Hradčany sú historické mesto, katastrálne územie a mestská štvrť Prahy s rozlohou 151,47 hektárov, rozdelená medzi mestské časti Praha 1 a Praha 6. Značnú časť štvrte zaberá Pražský hrad, jeden z najznámejších hradov Európy a podľa Guinnesovej knihy rekordov vôbec najväčší hradný komplex na svete.

Hradčany

Hradčany boli samostatným mestom do roku 1784, kedy sa stali súčasťou zjednoteného Kráľovského mesta Prahy.

Hradčany vznikli v dobe, kedy už existovalo Staré Mesto a Menšie Mesto (Malá Strana). Na rozdiel od Malej Strany sa však osídlenie na hradčanskom vršku vyvíjalo bez akéhokovek pevného rádu. Až v 14. storočí boli Hradčany najvyšším pražským hradný grófom premenené na v poddanské mesto. Praha sa teda stala trojmestom a čakala len na člena štvrtého a posledného, Nové Město, ktoré v roku 1348 založil Karol IV. Hradčany boli mestom najmenej významným a najviac závislým od Hradu.

Pamiatky a významné objekty

upraviť

Verejné priestranstvá

upraviť

Galéria

upraviť

Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie.

Iné projekty

upraviť