Nové Město (Praha)

Nové Město je mestská štvrť a katastrálne územie Prahy na pravom brehu Vltavy s rozlohou 3,34 km². Pred vytvorením Kráľovského hlavného mesta Prahy to bolo mesto s názvom Nové město pražské.

Radnica

Časť severne od hranice vedúcej po Jiráskovom moste a uliciach Myslíkovej, Lazarskej a Žitnej 1,75 km² patrí do obvodu a mestskej časti Praha 1, časť severne od tejto hranice do obvodu Praha 2 a malá časť do obvodu Praha 8.

Iné projekty

upraviť