Praha 2 je od 24. novembra 1990 mestská časť Prahy s rozlohou 4,19 km², rozkladajúca sa v centrálnej časti Prahy na pravom brehu Vltavy. Zahŕňa celé katastrálne územie Vyšehrad, veľkú časť katastrálneho územia Nové Město a Vinohrady a malú časť katastrálneho územia Nusle. Od 1. júla 1960, kedy Praha 2 vznikla ako správny celok s identickým rozsahom ako moderná mestská časť, je to zároveň jeden z pražských správnych obvodov.

Poloha