Štvorcový kilometer

Štvorcový kilometer (symbol km²) je jednotka sústavy SI určujúca veľkosť plochy. Patrí medzi odvodené jednotky sústavy SI.

Kilometer štvorcový

1 km² sa rovná:

Ďalej platí:

  • 1 m² = 0,000001 km²
  • 1 hektár = 0,01 km²
  • 1 štvorcová míľa = 2,589988 km²
  • 1 aker = 0,004047 km²

Pozri aj

upraviť