Jazdiareň Pražského hradu

Jazdiareň Pražského hradu alebo Hradná jazdiareň je veľká baroková stavba v širšom areáli Pražského hradu pri ceste k Prašnému mostu oproti vchodu do Kráľovskej záhrady nad Jeleňou priekopou. Stavba pochádza z roku 1694, kedy nahradila pôvodnú staršiu menšiu jazdiareň z roku 1572.

Nádvorie jazdiarne

Dejiny upraviť

Stavba bola vybudovaná na pokyn cisára Leopolda I., projektantom stavby bol pražský architekt Jean-Baptiste Mathey, staviteľom Marco Canevalle. Budova bola určená pre jazdecký výcvik a jazdecké zábavy šľachtického panstva, čo pripomínajú dve plastiky v jej priečelí. Oproti pôvodnému stavu dnes na priečelnej fasáde chýba cisárska ríšska orlica, ktorá bola odstránená počas jednej z rekonštrukcií objektu.

V roku1760 jazdiareň vyhorela a musela prejsť prvou rekonštrukciou, kedy dostala nový strop, ktorý sa dochoval do dnešných dní.

V neskorších dobách, kedy jazdiareň prestala slúžiť svojmu účelu, bola využívaná ako sklad. V súčasnosti sa tu nachádza významná pražská výstavna sie v ktorej sú pravidelne poriadané výstavy najvýznačnejších umelcov.

K jazdiarni patrí aj hospodársky dvor so stajňami pre kone a s pôvodnou Rudolfovou bažantnicou, založenou pred rokom 1600. Ide o relatívne mohutnú 92 metrov dlhú a 40 metrov širokú budovu s pôdorysom v tvare pravidelného obdĺžnika so široko klenutou drevenou valbovou strechou s malými kruhovými oknami.

Literatúra upraviť

  • Jaroslava Staňková, Jiří Štursa, Svatopluk Voděra: Pražská architektura, významné stavby jedenácti století, Praha, 1991, ISBN 80-900209-6-8

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Jízdárna Pražského hradu na českej Wikipédii.