Genius loci bol pôvodne v rímskej mytológii duch, ktorý ochraňoval isté miesto. Znázorňovali ho ako hada.

Dnes sa tento termín často používa na označenie určitej charakteristickej atmosféry, ktorú má dané miesto. Často ide o malebné zákutia ľudovej a historickej architektúry, či miesta v prírode.

Iný dnešný význam výrazu je veľká závislosť osobnosti od rodného kraja či prostredia.