Katastrálne územie

Katastrálne územie (historicky aj chotár) je na Slovensku (obdobne napríklad v Česku, Rakúsku a Slovinsku) územne uzavretý a v katastri nehnuteľností spoločne evidovaný súbor pozemkov. Podobný, ale nie identický, je pojem územno-technická jednotka.

Jedno katastrálne územie môže tvoriť obec (napríklad Kežmarok), no často sa stáva, že je obec zložená z viacerých katastrálnych území (napríklad Poprad sa skladá z katastrálnych území Poprad, Spišská Sobota, Stráže pod Tatrami, Veľká a Matejovce). Jedno katastrálne územie však nemôže byť súčasťou viacerých obcí.

Katastrálne územia boli kedysi samostatnými obcami, no neskôr sa niektoré z nich spojili.

Ďalšia existencia katastrálnych území je účelná z toho dôvodu, že evidencia pozemkov a vlastníckych práv k nim je na Slovensku evidovaná práve vzhľadom na katastrálne územia. Vlastníctvo k pozemkom je evidované na okresných úradoch.

Pozri aj Upraviť

Externé odkazy Upraviť