S portálom je prepojených 333 článkov.
piatok, 14. jún 2024 Pe3kZA

Cestný portál

Cesta je v širšom zmysle akýkoľvek upravený pás územia určený na premávku. V užšom zmysle je cesta - podľa zákona 135/1961 Z. z. - pozemná komunikácia zaradená do cestnej siete (iná než diaľnica, miestna komunikácia alebo účelová komunikácia), pričom do cestnej siete patria aj pozemné komunikácie mimo územia zastavaného alebo určeného na súvislé zastavanie, ktoré spájajú železničné stanice, terminály kombinovanej dopravy, letiská pre pravidelnú verejnú dopravu a verejné prístavy s diaľnicami a cestami, ak neslúžia ako účelové komunikácie prevažne na prevádzku alebo na správu týchto zariadení.

Novinky
... 29. septembra 2023 bola otvorená II. etapa obchvatu Brezna, ktorá prepája cestu I/66 a I/72

... 25. septembra 2023 bola otvorená I. časť severného obchvatu Prešova na R4 v úseku Prešov-Západ – Prešov-Sever

... ´v rovnaký deň bol poklepaný základný kameň II. etapy tejto stavby, zabezpečujúcej severo-južné prepojenie východom Slovenska

... 29. júna 2023 podpísala NDS zmluvu na výstavbu II. etapy severného obchvatu Prešova

... 30. marca 2023 bola vyhlásená súťaž na výstavbu R1 po Slovenskú Ľupču

... 14. februára 2023 bola prerazená severná rúra tunela Čebrať

... 19. decembra 2022 bol otvorený 13,5 km dlhý úsek Mýtna – Tomášovce na R2

... 5. septembra 2022 bol odovzdaný do užívania most na D1 pri Podbanskom

... 25. mája 2022 podpísala NDS zmluvu na výstavbu ekoduktu pri Svrčinovci

... 25. apríla 2022 začala výstavba R2 v úseku Košice-Šaca – Košické Oľšany

... 22. decembra 2021 začala výstavba privádzača Kys. Nové Mesto

... 29. októbra 2021 bola do prevádzky uvedená križovatka Triblavina

... 28. októbra 2021 bol otvorený juhozápadný obchvat Prešova, čoby súčasť D1

... 16. júla 2021 sa začali práce na R3 v úseku Tvrdošín – Nižná

... v máji 2021 boli obnovené práce na úseku D1 L. Lúčka – Višňové – Dubná Skala

... 11. februára 2021 bol otvorený úsek D4 Vrakuňa – Ivanka pri Dunaji.

... 29. januára 2021 bol sprevádzkovaný úsek Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka na D1 a privádzač do Žiliny.

... 21. decembra 2020 bol otvorený úsek Čadca-Bukov – Svrčinovec na D3

... 19. júla 2020 boli otvorené úseky Ketelec – Rovinka na D4 a Holice – Ketelec na R7 pri Bratislave

... 5. júna 2020 sa začal raziť Tunel Bikoš na R4

Odporúčaný článok
Rýchlostná cesta R4
Rýchlostná cesta R4

Rýchlostná cesta R4 (R4) je rýchlostná cesta na Slovensku, ktorá po svojom dostavaní bude spájať hraničný priechod do Poľska Vyšný Komárnik so Svidníkom, Prešovom, Košicami a hraničným priechodom Milhosť do Maďarska. Na poľskej strane bude na R4 nadväzovať rýchlostná cesta S19, na maďarskej diaľnica M30. Medzi Prešovom a Košicami vedie ťah R4 po trase D1. Celková dĺžka R4 bude 137 km. Z toho cez D1 povedie 33 km, 25 km je už v prevádzke. Cez R4 bude vedená E50, E71 a E371. Na križovatkách Prešov - západ a Košické Oľšany sa bude križovať s D1, na križovatke Košice - juh sa spojí s R2. Takmer celá investícia si vyžiada úpravu korýt vodných tokov, preloženia inžinierskych sietí a cestných komunikácii.

Sieť diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku

Dokončená a plánovaná trasa diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku

Obrázok týždňa

Vedeli ste, že...
...v čase prvého sčítania automobilov v Česko-Slovensku v roku 1922 jazdilo na Slovensku 334 vozidiel?

… diaľničné dopravné značenie bolo v Česko-Slovensku zavedené od 1. júla 1971?

… na súčasnej ceste I/18 bolo pri južnom portáli Strečnianskeho tunela III až do roku 1938 úrovňové priecestie so závorami?

… Louis Lépine zaviedol v auguste 1893 v Paríži povinnú vodičskú skúšku, vodičský preukaz, označenie pre každé auto a reguláciu parkovania? Tento policajný prezident francúzskej metropoly bol tiež autorom prechodov pre chodcov, jednosmerných ulíc i kruhových objazdov.

... prvé dopravné značky sa na cestách objavili v 90. rokoch 19. storočia, prvý semafor bol spustený 5. augusta 1914 na križovatke Euclid Avenue a východnej 105. ulice v americkom Clevelande.

... prvý automobil so zastrešenou kabínou vyrobila firma Cadillac až v roku 1905? V tej dobe luxusné vybavenie sa stalo štandardom až o ďalších 5 rokov neskôr.

... autorádio sa vo vozidlách Chrysler objavilo už v roku 1922? Predstavovalo však veľký luxus, nakoľko jeho cena 200 dolárov bola takmer rovnaká, ako stál automobil Ford Model T (290 USD).

… počas prác na obchvate Bratislavy bolo pri Podunajských Biskupiciach objavených viac ako 460 avarských hrobov z 8. storočia?

… úsek diaľnice D3 StrážovBrodno, vedený ponad Vodnú nádrž Hričov, sa stal Stavbou roka 2017?

... prvé oceľové zvodidlá boli na území Slovenska osadené až v roku 1968 neďaleko Košíc?


Aktuálne stavby
Slovensko na úseku HubováIvachnová (otvorenie 2025)

Slovensko na úseku Lietavská Lúčka – Dubná Skala (otvorenie 2025)

Slovensko / križovatka Triblavina a rozšírenie D1 (ukončenie 2025)

Slovensko privádzač do Kys. Nového Mesta (otvorenie 2024)

Slovensko na úseku Košice-Šaca – Košické Oľšany (otvorenie 2025)

Slovensko na úseku Kriváň – Mýtna (otvorenie 2024)

Slovensko na úseku Tvrdošín – Nižná (otvorenie 2024)

Slovensko na úseku Prešov-Západ – Prešov-Sever (II. etapa severného obchvatu mesta; otvorenie 2027)

Slovensko
Maximálne povolené rýchlosti na diaľniciach

Albánsko Albánsko – 110 km/h
Belgicko Belgicko – 120 km/h
Bielorusko Bielorusko – 120 km/h
Bulharsko Bulharsko – 120 km/h
Cyprus Cyprus – 100 km/h
Česko Česko – 130 km/h
Čierna Hora Čierna Hora – 120 km/h
Dánsko Dánsko – 110 km/h
Estónsko Estónsko – 110 km/h
Fínsko Fínsko – 120 km/h, (v zime 100 km/h)
Francúzsko Francúzsko – 130 km/h (za dažďa 110 km/h)
Grécko Grécko – 120 km/h
Holandsko Holandsko – 130 km/h
Chorvátsko Chorvátsko – 130 km/h
Írsko Írsko – 120 km/h (75 mph)
Kazachstan Kazachstan – 90 km/h
Lotyšsko Lotyšsko – 100 km/h
Litva Litva – 130 km/h, (v zime 100 km/h)
Luxembursko Luxembursko – 120 km/h
Maďarsko Maďarsko – 130 km/h
Macedónsko Macedónsko – 120 km/h
Nemecko Nemecko – bez obmedzenia
Nórsko Nórsko – 90 km/h
Poľsko Poľsko – 140 km/h
Portugalsko Portugalsko – 120 km/h
Rakúsko Rakúsko – 130 km/h
Rumunsko Rumunsko – 130 km/h
Rusko Rusko – 110 km/h
Srbsko Srbsko – 120 km/h
Slovensko Slovensko – 130 km/h
Slovinsko Slovinsko – 130 km/h
Španielsko Španielsko – 120 km/h
Švédsko Švédsko – 110 km/h
Švajčiarsko Švajčiarsko – 120 km/h
Taliansko Taliansko – 130 km/h
Turecko Turecko – 130 km/h
Veľká Británia Veľká Británia – 70 mph (112 km/h)
Ukrajina Ukrajina – 130 km/h

Cesty na Wikipédii

Cesty na Wikipédii
Cestný portál
Cesty na Wikimedia Commons