S portálom je prepojených 1 682 článkov.


Historický portál
Hérodotos
Hérodotos
Leopold von Ranke
Leopold von Ranke

História (zo starogr. ἱστορία historia – „skúmanie, poznanie minulosti“) je reálny proces vývoja ľudskej spoločnosti od najstarších čias až po súčasnosť. Výraz označuje aj spoločenskú vedu zaoberajúcu sa skúmaním a poznávaním minulosti s cieľom poskytnúť pravdivý obraz o dejinách ľudstva.

Historik využíva pri svojom výskume historické metódy, pričom pracuje s historickými prameňmi, ktoré podrobuje kritike a výkladu prostredníctvom pomocných vied historických. Dejepis je aplikovaná historická veda zameraná pre potreby pedagogiky. Prehľad historického bádania sa označuje ako historiografia.

Historický index (22. máj - 8974 článkov)
? ! 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A Á B C Č D Ď E É F G H CH I Í J K L Ľ M N Ň O Ó Ô Ö P Q R S Š Ş T Ť U Ú V W X Y Z Ž
Refreš
24. májupraviť

24. máj


Odporúčaný článokupraviť
Pitcairnove ostrovy
Pitcairnove ostrovy

Dejiny Pitcairnových ostrovov siahajú až k prvému osídleniu Polynézanmi v 11. storočí, kedy sa usadili na ostrovoch Henderson a Pitcairn, kde vybudovali prosperujúcu spoločnosť. Polynézania sa na ostrovoch vyskytovali približne štyri storočia a potom ich z neznámych príčin opustili. Prvým Európanom, ktorý sa na ostrovoch objavil, bol Pedro Fernandes de Queirós, ktorý objavil a pomenoval dva z ostrovov, ale dnes nie je jasné, ktoré to boli. Počas 17. a 18. storočia boli postupne objavené a pomenované všetky štyri ostrovy: Oeno v roku 1606 Pedrom Fernandesom de Queirós, Pitcairn v roku 1767 Philipom Carteretom (možno už v roku 1606 Pedrom Fernandesom de Queirós), Ducie roku 1791 Edwardom Edwardsom a Henderson v roku 1819 Jamesom Hendersonom (možno však už v roku 1606 Pedrom Fernandesom de Queirós).

Keď Polynézania z Pitcairnových ostrovov odišli, zostali ostrovy neosídlené až do roku 1790, kedy Pitcairnov ostrov objavila skupina tvorená britskými vzbúrencami z HMS Bounty a Tahiťanmi. Stáli kolonisti sa usadili iba na Pitcairne, ostatné ostrovy zostali neobývané. Briti, ktorí prežili, a ich potomkovia na ostrove žili až do roku 1808, kedy ostrov objavili americkí veľrybári, v roku 1814 osadníkov objavili aj Briti. Pitcairnská kolónia sa rozrastala a pre preľudnenie sa osadníci v roku 1831 presťahovali na Tahiti, ale čoskoro sa vrátili. V roku 1856 osadníci odišli na ostrov Norfolk, kde však väčšina už natrvalo zostala a na Pitcairn sa po niekoľkých rokoch vrátil len zlomok z nich.


Vybraný citátupraviť
Rozdíl kronik jest od zákonu Božieho takový rozdiel, že zákon božie jest věc jistá, svatými lidmi spevněná, nemajíc proti sobě žádné mieti odpory, ale kroniky nejsú tak jistá věc, nébrž proti zákonu božiemu jsú se odmlúvati, ale proti kronikám muože se odmlúvati, neb kroniky jsú jako básně proti zákonu božiemu, opět proti zákonu božiemu učině zhřeší, ale proti kronikám učině nezhřeší.
– Pavel Žídek v spise Jiří[ho] správovna (1470) venovanom kráľovi Jiřímu z Poděbrad[1]
  1. Citované podľa: Tobolka, Zdeněk Václav, ed. (1908), M. Pavla Žídka Spravovna, V Praze: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovenost a umění, str. 78 , riadky 30-35

Zoznamy
  • Spolupracuj na Wikicitátoch Wikicitáty ponúkajú citáty súvisiace s históriou
  • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému História
Vedeli ste, že...upraviť
Obrázokupraviť

Milan Rastislav Štefánik s delegáciou Slovákov a Čechov vo Washingtone

Milan Rastislav Štefánik s predstaviteľmi slovenských a českých krajanských spolkov v Spojených štátoch amerických počas diplomatickej návštevy Washingtonu v roku 1917.


Najnovšie článkyupraviť

Bombardovanie letiska Tri Duby 10. septembra 1944 · Voľby do okresných zastupiteľstiev Slovenskej krajiny v roku 1935 · Atentát na Roberta Fica · Boje na Poľane · Satyrská dráma · Casa Amatller · Figueres · Roses · Vyhlásenie vojny Sovietskemu zväzu Slovenskou republikou · Jezuitské misie v Číne · Vatikánsky apoštolský archív · Július Chovan · Alexej Semionovič Jegorov · Vyhlásenie vojny Spojeným štátom a Veľkej Británii Slovenskou republikou · Prvá kríza v Taiwanskej úžine · Raquel May · Dámsky mier · Múzeum voskových figurín Madame Tussaudovej · Rusifikácia Ukrajiny · Bombardovanie Bratislavy 21. a 22. februára 1945 · Bombardovanie Devínskej Novej Vsi 6. decembra 1944 · Bombardovanie letiska Nový Dvor 20. septembra 1944 · Afganský konflikt · Ťaženie Sulejmana I. v roku 1529 · Palais de Chaillot · Nálet na piešťanské letisko 18. septembra 1944 · Bitka pri Sluis (1340) · Bohumila Ferenčuhová · Kliatba · Nagyváradský mier · Miroslav Londák · Ľudovít Haan · Ambiorix · Boje pri Prievidzi · Tretia pražská dohoda · Európske náboženské vojny · Druhá pražská dohoda · Francúzske náboženské vojny · Obliehanie Černihivu · Zákon o právnosti konaní súvisiacich s bojom o znovunadobudnutie slobody Čechov a Slovákov

Slovenská históriaupraviť
ĺink=Štátny znak Slovenska
ĺink=Štátny znak Slovenska

Dejiny Slovenska

Pravek
najstarší paleolit · starý paleolit · stredný paleolit · mladý paleolit · neskorý paleolit · mezolit · neolit · eneolit · stará bronzová doba · stredná bronzová doba · mladá a neskorá bronzová doba · halštatská doba
Protohistorické obdobie (včasná doba dejinná)
laténska doba · rímska doba · včasnoslovanské obdobie · Avarský kaganát · Samova ríša
Historické obdobie
Stredovek
Nitrianske kniežatstvo · Veľká Morava · Uhorsko
Novovek (1526 – 1918)
habsburská monarchia · Rakúsko-Uhorsko · formovanie moderného slovenského národa
Moderné dejiny (1918 – súčasnosť)
Prvá česko-slovenská republika · Druhá česko-slovenská republika · Slovenská republika rokov 1939 – 1945 · Československý národný výbor/Dočasné štátne zriadenie · Československá socialistická republika · Česká a Slovenská Federatívna Republika · Slovenská republika


Ďalšie články v kategóriách:

Správcovia portáluupraviť
  • Portál História založil 8. februára 2007 - Wizzard
Potrebujeme aj Tvoju pomoc pri tvorbe a úprave nasledujúcich článkovupraviť
Ostatné portály