Rádioaktivita

rozlišovacia stránka projektov Wikimedia

Rádioaktivita alebo rádioaktívnosť môže byť:

Rádioaktivita môže byť aj:

 • jav spočívajúci v tom, že isté atómy podliehajú rádioaktívnemu rozpadu resp. vysielajú rádioaktívne žiarenie pri rádioaktívnom rozpade[12][13], pozri pod rádioaktívny rozpad
 • rádioaktívne žiarenie či emisia rádioaktívneho žiarenia (v užšom zmysle pri rádioaktívnom rozpade, v širšom zmysle aj pri jadrovej reakcii), príp. aj (napr. unikajúca) rádioaktívna látka v rozptýlenej podobe[14][15][16][17], pozri pod rádioaktívne žiarenie a rádioaktívna látka
 • aktivita, t.j. počet rádioaktívnych rozpadov za jednotku času[18], pozri aktivita (jadrová fyzika)
 • zriedkavo: (odbor či náuka skúmajúci/-ca) javy vykazované rádioaktívnymi látkami[15]

Rádioaktívnosť môže byť aj[19][20][21]:

 • vlastnosť súvisieť s rádioaktivitou, týkať sa (zákonitostí a vlastností) rádioaktivity
 • vlastnosť byť dôsledkom rádioaktivity
 • vlastnosť mať či prejavovať rádioaktivitu
 • vlastnosť pozostávať z rádioaktívnych izotopov (napr. rádioaktívnosť prvku)

Referencie

upraviť
 1. rádioaktivita. In: Technický slovník naučný 7 R – Š. 1. vyd. Praha : Encyklopedický dům, 2004. ISBN 80-86044-25-4. s. 13.
 2. rádioaktivita. In: KORBAŘ, Tomáš, ed. a STRÁNSKÝ, Antonín, ed. Technický naučný slovník 4 Pr – Š. 1. vyd. Praha: SNTL, 1963. s. 164.
 3. rádioaktivita. In: Slovník cudzích slov (akademický). dostupné online; rádioaktívnosť. In: Slovník cudzích slov (akademický). dostupné online
 4. Radioaktivität. In: Brockhaus Enzyklopädie : Bd. 18. RAD – RUS. 19., völlig neu bearb. Aufl. Mannheim : Brockhaus, 1992. ISBN 3-7653-1118-9. s. 16 – 18.
 5. Radioaktivität. In: Lexikon der Physik. [CD-ROM] Heidelberg : Spektrum, Akad. Verl. ISBN 3-8274-0515-7.
 6. Radioaktivität. In: Roche-Lexikon Medizin. 5., neu bearb. und erw. Aufl. München ; Jena : Urban und Fischer, 2003. ISBN 3-437-15150-9. s. 1555
 7. rádioaktivita. In: Pyramída. s. 4886.
 8. rádioaktivita. In: PAULIČKA, Ivan, ed. Všeobecný encyklopedický slovník III M – R. 1. slovenské vyd. Praha: Ottovo nakladatelství - Cesty, 2005. ISBN 80-7181-708-2. s. 833.
 9. rádioaktivita. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava-Veľký Šariš : SAMO, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. S. 1022. ; rádioaktívnosť. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava-Veľký Šariš : SAMO, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. S. 1022.
 10. Radioaktivität. In: Lexikon der Biologie. [CD-ROM] München : Elsevier, Spektrum, Akad. Verl., 2004. ISBN 3-8274-0342-1.
 11. rádioaktivita. In: Slovník cudzích slov (akademický). dostupné online
 12. radioactivity. In: McGraw-Hill encyclopedia of science & technology : vol. 15. 10th ed. New York : McGraw-Hill, c2007. ISBN 9780071441438. s. 122.
 13. KELLÖ, Vojtech; TKÁČ, Alexander. Fyzikálna chémia. 3. upr. vyd. Bratislava : Alfa, 1977. 802 s. (Edícia chemickej literatúry.) S. 61.
 14. L'ANNUNZIATA, Michael F., ed. Handbook of Radioactivity Analysis. Third ed. Amsterdam : Elsevier, AP, 2012. ISBN 978-0-12-384873-4. s. 2.
 15. a b radioactivity. In: The Oxford English Dictionary Second Edition on CD-ROM Version 4.0. ISBN 978-0-19-956383-8.
 16. Radioaktivität. In: Duden. dostupné online
 17. radioactivity. In: The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition [online]. Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, [cit. 2016-04-02]. Dostupné online.
 18. L'ANNUNZIATA, Michael F., ed. Handbook of Radioactivity Analysis. Third ed. Amsterdam : Elsevier, AP, 2012. ISBN 978-0-12-384873-4. s. 146.
 19. rádioaktívny. In: Slovník cudzích slov (akademický). dostupné online
 20. radioaktiv. In: Roche-Lexikon Medizin. 5., neu bearb. und erw. Aufl. München ; Jena : Urban und Fischer, 2003. ISBN 3-437-15150-9. s. 1555
 21. radioactive. In: The Oxford English Dictionary Second Edition on CD-ROM Version 4.0. ISBN 978-0-19-956383-8.


 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.