Všeobecný encyklopedický slovník

Všeobecný encyklopedický slovník je slovenská štvorzväzková všeobecná encyklopédia zostavená kolektívom autorov pod vedením Ing. Ivana Pauličku a spracovaná redakčným kolektívom pod vedením PhDr. Kláry Koškovej. Slovník vydalo Ottovo nakladatelství v Prahe "v divízii CESTY" v roku 2002.[1][2][3][4]

Referencie upraviť

  1. Všeobecný encyklopedický slovník. Ed. Ivan Paulička. Zväzok A – F. Praha : Ottovo nakladatelství, 2002. 1039 s. ISBN 80-7181-618-3.
  2. Všeobecný encyklopedický slovník. Ed. Ivan Paulička. Zväzok G – L. Praha : Ottovo nakladatelství, 2002. 943 s. ISBN 80-7181-659-0.
  3. Všeobecný encyklopedický slovník. Ed. Ivan Paulička. Zväzok M – R. Praha : Ottovo nakladatelství, 2002. 1000 s. ISBN 80-7181-708-2.
  4. Všeobecný encyklopedický slovník. Ed. Ivan Paulička. Zväzok S – Ž. Praha : Ottovo nakladatelství, 2002. 1064 s. ISBN 80-7181-768-6.