Wikipédia:Rozlišovacia stránka

Vrátiť sa Pomoc:Obsah


Rozlišovacia stránka je navigačná pomôcka obsahujúca zoznam iných článkov, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Na každú takúto stránku je umiestnená šablóna {{Rozlišovacia stránka}}. Články s touto šablónou sú graficky označené a automaticky zaradené do kategórie rozlišovacie stránky. Rozlišovacia stránka sa nekategorizuje, má len jedinú kategóriu, ktorú vloží automaticky šablóna. Obsahuje však interwiki odkazy.

Príklad rozlišovacej stránky z článku jazyk:

'''Jazyk''' môže byť:
* časť ľudského alebo živočíšneho tela, pozri [[jazyk (orgán)]]
* nástroj na slovnú komunikáciu, napríklad ''slovenský jazyk'', pozri [[jazyk (lingvistika)]]
* všeobecný pojem v informatike, pozri [[formálny jazyk]]
* nástroj na komunikáciu s počítačom, pozri [[programovací jazyk]]

{{Rozlišovacia stránka}}

Vytváranie rozlišovacích stránok upraviť

Ak narazíte na termín, ktorý má viac významov a články o ňom by mali mať rovnaké meno, zvoľte rozlišovací znak do zátvorky alebo plný platný názov. Voľte ho výstižne, krátko, jednoznačne.

Príklad voľby rozlišovacích znakov do zátvorky z článku transportér:

'''Transportér''' môže byť:
[[transportér (vojenstvo)]]
[[transportér (uhlomer)]]
[[transportér (plavidlo)]]
[[transportér (Star Trek)]] (názov s rozlíšením v zátvorke)
[[Volkswagen Transporter]] (plný platný tvar)

Ak na adrese článku, kde by mala byť rozlišovacia stránka narazíte len na jeden z významov, jeden konkrétny článok, nesmiete ho nahradiť vašou rozlišovacou stránkou. Je potrebné ho presunúť na nový názov, zachová sa tak história úprav tohto článku. Vznikne presmerovanie z pôvodného na nový článok s rozlíšením v zátvorke alebo na názov v plnom platnom tvare. Ak nie ste zaregistrovaný, stránku nebudete môcť presunúť, ale nemusíte sa prihlasovať a stačí vložiť šablónu {{Presunúť}} v tvare {{Presunúť|Názov stránky po presune}}

Po presune sa vráťte na pôvodný článok, ktorý teraz bude mať v histórii úprav len jedného autora. Teraz môžete namiesto presmerovania vytvoriť rozlišovaciu stránku. Odrážky tvorte heslovito, s minimom vnútorných odkazov (wikilinkov) a ukončujte odkazom na samostatný článok s rozlišovacím znakom.

Inšpirujte sa formátovaním už existujúcich rozlišovacích stránok v kategórii rozlišovacie stránky.