Wikipédia:Diskusná stránka

Odporúčania a návody
Obsah
Správanie sa
Mazanie
Upravovanie a vytváranie stránok
Buďte smelí pri úprave stránok
Váš prvý článok
Minimálny štandard článku
Konvencie
Názov článku
Pozri aj
Vrátiť sa Pomoc:Obsah


Diskusná stránka je špeciálna stránka Wikipédie, ktorá obsahuje diskusiu o obsahu príslušného článku. Ak si chcete pozrieť diskusnú stránku k článku, kliknite na odkaz diskusia blízko okraja obrazovky. Keď ste na diskusnej stránke, kliknutím na článok sa vrátite späť na hlavný článok.

Nevyhnutne nastávajú situácie, v ktorých môžu spolupracujúci autori získať na tom, že o článku budú diskutovať – práve preto bol vytvorený menný priestor pre diskusie.

Na čo sa diskusia používa? upraviť

Vo Wikipédii sa diskusné stránky používajú na vylepšenie obsahu článku z encyklopedického hľadiska. Môžu sa na ne umiestňovať otázky, výzvy, text odstránený z hlavného článku (napr. kvôli svojej zmätočnosti či zaujatosti), argumentácie súvisiace so zmenami v texte, alebo poznámky k textu. Diskusná stránka slúži k nájdeniu NPOV, na dosiahnutie zhody o presnosti a relevantnosti faktov a podobne.

Všeobecne však diskusné stránky neslúžia iba na všeobecné diskusie o danej téme. Wikipédia nie je chat, je to encyklopédia. Inými slovami, diskutujte o článku, nie o jeho téme.

Je však jasné, že wikipediáni sú len ľudia, takže sa občas v diskusii objaví nejaká ostrejšia debata – a občas dokonca vedie k vylepšeniu článku! Takže samozrejme existuje istá miera tolerancie.

Na čo diskusná stránka neslúži upraviť

Diskusné stránky (ani ďalšie stránky napr. v mennom priestore Wikipédie) nie sú určené na stranícke diskusie, neslúžia teda na zverejňovanie subjektívnych názorov na danú tému. Wikipédia nie je diskusné fórum ani propagandistická platforma, ale encyklopédia. Inými slovami, hovorte o článku a jeho spracovaní, nie o jeho predmete. Že niektorým politikom opovrhujete, alebo máte rád nejakého umelca či dielo, nikoho nezaujíma. Pozri aj: Wikipédia:Wikietiketa.

Diskusná stránka nie je skládka podrobností, ktoré do článku „nevošli“. Ak sú nejaké informácie pravdivé a relevantné, patria do článku, ak nie sú, nie je dôvod ich umiestňovať do diskusie. Je však možné nejakú spornú (v danej podobe neprijateľnú, napríklad kvôli extrémnej zaujatosti) časť textu dočasne odstrániť z článku a umiestniť ju do diskusie, aby mohla prebehnúť debata o jej vylepšení a zapracovaní príslušných informácií do článku v prijateľnej podobe. (Je však vhodné zvážiť, či odkaz na porovnanie vykonanej zmeny nie je lepšou alternatívou kopírovania textu.)

Diskusné stránky redaktorov upraviť

Aj vaša redaktorská stránka má diskusnú stránku, ktorá má navyše niektoré špeciálne schopnosti. V hlavičke stránky máte vedľa vášho mena priamy odkaz na vašu diskusnú stránku. Ak ju niekto upraví, na začiatku každej stránky, ktorú si budete prezerať, bude zobrazený text Máte nové správy.

 

Tieto diskusné stránky môžu byť občas využívané na osobnú komunikáciu medzi používateľmi, ale treba si uvedomiť, že tieto stránky sú verejné. Ak chcete komunikovať súkromne, použite e-mail (pozri Wikipédia:E-maily používateľom).

Ak chcete niečo napísať do diskusnej stránky niektorého redaktora, kliknite na odkaz diskusia pri prezeraní osobnej stránky redaktora (na stránku sa dostanete kliknutím na jeho meno). Na stránke posledných zmien a v zozname vašich sledovaných stránok sa môžete dostať na diskusnú stránku redaktora jednoduchým kliknutím na odkaz (Diskusia) za menom redaktora alebo IP adresou.

Diskusné stránky redaktorov sa nemažú. Slúžia ako priestor pre vzájomnú komunikáciu redaktorov, týkajúcu sa tvorby encyklopédie, pričom preberané témy a závery môžu byť zaujímavé aj spätne. Diskusná stránka zároveň umožňuje rýchlu orientáciu, čo sa s redaktorom v poslednej dobe preberalo, prípadne na čo bol ostatnými redaktormi upozorňovaný. Obsah diskusných stránok preto nie je žiadúce spätne meniť ani mazať, s výnimkou odstraňovania zjavného vandalizmu a osobných útokov.

Z technických dôvodov je však možné diskusnú stránku archivovať, presunom starších, neaktívnych tém do archívnych podstránok. Archivácia sa odporúča, ak veľkosť zdrojového kódu diskusnej stránky (zobrazovaná v histórii stránky) prekročí 100 kB. Odkazy na archívne podstránky sa následne vkladajú do záhlavia diskusnej stránky tak, aby bol archív diskusie všetkým dostupný. Pozor však na prebiehajúce a nedoriešené diskusné témy, takéto diskusné príspevky nesmú byť archivované až pokým sa diskusná téma neuzavrie. Diskusia sa považuje za uzatvorenú, ak od posledného vloženého príspevku uplynulo 30 kalendárnych dní. Na diskusnej stránke musia zostať nearchivované diskusné príspevky za posledné 2 mesiace.

Štandardy a konvencie v diskusiách upraviť

Na diskusných stránkach platí niekoľko konvencií. Nie sú to striktné „pravidlá“, ale sú užitočné pre vyššiu čitateľnosť a použiteľnosť diskusií.

 
Kliknutím na príslušnú ikonku sa automaticky podpíšete.
  • Podpisujte svoje príspevky: Podpíšete sa tak, že do textu vložíte štyri vlnovky (~~~~), ktoré budú po uložení prispevku automaticky nahradené vašim redaktorským menom a časom vašej úpravy. (Vo väčšine prehliadačov môžete podpis vložiť aj kliknutím na ikonku podpisu nad oknom na úpravu.) Nezabudnite, že toto platí iba pre diskusné stránky! Encyklopedické články sa nepodpisujú!
  • Odsadzujte pre vyjasnenie priebehu diskusie: Prvý diskutujúci začne na ľavom okraji, ďalší začne svoj príspevok jednou dvojbodkou (:), ďalší dvoma dvojbodkami. Ak prvý diskutujúci odpovie, opäť začne na ľavom okraji a druhý a tretí znova použijú jednu, resp. dve dvojbodky. Tým je zrejmé, ktorý diskutujúci čo povedal. Nezabudnite, že vo Wikipédii sa nedá odsadzovať pomocou medzier, na odsadzovanie slúžia dvojbodky!
  • Oddeľujte témy diskusie: Každú novú tému oddeľte samostatným nadpisom (== Téma ==). Tak bude možné pridávať príspevky len upravovaním príslušnej časti diskusie. Ak použijete tlačidlo + a zadáte názov témy, vloží sa rovnaký nadpis automaticky. Môžete tiež používať oddeľovaciu čiaru (----), ale niektorí užívatelia to nemajú radi.
  • Postupujte zhora dole: Čím je príspevok nižšie, tým je novší (a naopak).
  • Pokojne ignorujte typografické konvencie: Najdôležitejšie je zrozumiteľne vyjadriť hlavnú myšlienku.
  • Odkazujte ako sa vám páči: Odkazy na články sú v diskusiách užitočné rovnako ako kdekoľvek inde a odkazy na neexistujúce články ich môžu dostať na zoznam žiadaných článkov.
  • Nemeňte, čo povedali iní: Opravy preklepov a gramatických chýb sú v poriadku, ale nevkladajte niekomu do úst niečo, čo nepovedal. Ak budete opravovať alebo mazať svoje vlastné príspevky, je to vaša vec; vyhnite sa ale spätným zmenám, ktoré by znemožňovali pochopiť alebo by skresľovali reakcie ostatných.
  • Dodržiavajte tému: Diskusné stránky môžu byť podstatne neformálnejšie, subjektívnejšie aj humornejšie ako články, ale slúžia predovšetkým k rozriešeniu nejakého problému s článkom; osobné útoky neriešia nič.