Wikipédia:Šablóny

Vrátiť sa Pomoc:ObsahŠablóny sú kusy štandardizovaného textu, formátovacia a technická pomôcka v rámci Wikipédie. Cieľom ich použitia je zjednotiť tvorbu podobných článkov, zjednodušiť a sprehľadniť kód v článkoch, ktorý sa často opakuje. Šablóny pomáhajú udržiavať úplnosť a poradie informácii v rovnakom type článkov.

Vkladajú sa podľa svojho typu na rôzne miesta v článku. Do textu článku stačí vložiť wikiznačku v tvare {{Názov šablóny}}.

Pokiaľ uvažujete, že pre viacero článkov na Wikipédii vytvoríte novú šablónu, prečítajte si, prosím stránku Pomoc:Vytváranie šablón o pozadí funkcionality šablón. Študujte kód už hotových šablón v Kategória:Šablóny. S úpravami buďte opatrný, pretože ovplyvňujete celú skupinu článkov. Na pokusy slúži šablóna {{Test}} a na testovanie pieskovisko. Takisto môžete použiť aj pieskovisko šablóny (testovacia podstránka).

Základné typy šablón

upraviť

Infobox šablóny

upraviť

Infobox šablóny slúžia na vytvorenie prehľadného pravého elementu v článkoch. V tomto elemente sú často uvedené informácie, ktoré je možné vyplniť vo všetkých článkoch podobného typu. Základný skelet týchto šablón vychádza z {{Infobox}} alebo CSS štýlu infobox. Vkladajú sa na začiatok textu článku.

Všetky infobox šablóny existujúce na slovenskej wikipédii nájdete v kategórii Infobox šablóny.

upraviť

Navigačné šablóny majú účel na rýchlu orientáciu čitateľa. Často obsahujú hlavné pojmy, objekty, osoby v danej téme. Ich správne použitie zrýchľuje navigáciu medzi relevantnými článkami na Wikipédii. Základný skelet týchto šablón je {{Navigačná lišta}}.

Vkladajú sa za koniec textu článku v poradí: koniec textu článku; šablóny výhonkov; navigačná šablóna; kategórie. Je vhodné, aby šablóna alebo skupina šablón bola oddelená od textu článku (alebo šablóny výhonku ak je prítomná) odstupom, ktorý dosiahneme pridaním šablóny {{Koncové šablóny}}, ktorej podronejšie použitie je vysvetlené v jej dokumentácii.

Všetky navigačné šablóny existujúce na slovenskej wikipédii nájdete v Kategória:Navigačné šablóny.

Šablóny pre citáciu

upraviť

Citačné šablóny slúžia na zjednotený tvar výstupu referencií v článkoch. Nemusíte rozmýšľať nad správnym poradím jednotlivých údajov o zdroji podľa štandardu, šablóna ich zoradí, prípadne Vás upozorní, ak ste niektorý povinný parameter zabudli. Vkladajú sa do textu článku podľa potreby, medzi wikiznačky <ref></ref>.

Všetky citačné šablóny existujúce na slovenskej wikipédii nájdete v Kategória:Šablóny pre citáciu.

Formátovacie šablóny článkov

upraviť

Využívajú sa pri nových článkoch rovnakého typu, najčastejšie z jednej kategórie, prípadne wikiprojektu. Ich cieľom je zjednotiť popis objektov tej istej kategórie, napr. obce, mestá, vrchy, spisovatelia… Väčšinou obsahujú predpísané poradie sekcií, podnadpisov pre zachovanie rovnakého vzhľadu článkov. Pozrite postup použitia nižšie a príklady v Kategória:Formátovacie šablóny článkov.

Vkladajú sa do prázdneho, nového článku na uvedenej adrese. Prázdny článok s uvedeným textom subst: uložte a pri ďalšej úprave článku už bude obsahovať sekcie, podnadpisy apod.

Na webovej adrese sk.wikipedia.org/wiki/MenoObce

{{subst: Obec (Slovensko)}}

Na webovej adrese sk.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:WikiProjekt JehoMeno

{{subst: Wikiprojekt}}

Servisné šablóny

upraviť

Niektoré šablóny sú pre vzhľad Wikipédie veľmi dôležité. Napríklad skupina šablón pre hlavnú stránku.

Šablóny podľa témy

upraviť
Téma Názov podstránky, kde nájdete šablóny k tejto téme
Architektúra Wikipédia:Šablóny/Architektúra
Astronómia Wikipédia:Šablóny/Astronómia
Biografia Wikipédia:Šablóny/Biografia
Biológia Wikipédia:Šablóny/Biológia
Chémia Wikipédia:Šablóny/Chémia
Doprava Wikipédia:Šablóny/Doprava
Film Wikipédia:Šablóny/Film
Filozofia Wikipédia:Šablóny/Filozofia
Financie Wikipédia:Šablóny/Financie
Fyzika Wikipédia:Šablóny/Fyzika
Gastronómia Wikipédia:Šablóny/Gastronómia
Geografia Wikipédia:Šablóny/Geografia
Geológia Wikipédia:Šablóny/Geológia
História Wikipédia:Šablóny/História
Hudba Wikipédia:Šablóny/Hudba
Informatika Wikipédia:Šablóny/Informatika
Jazyk Wikipédia:Šablóny/Jazyk
Kultúra Wikipédia:Šablóny/Kultúra
Kozmonautika Wikipédia:Šablóny/Kozmonautika
Literatúra Wikipédia:Šablóny/Literatúra
Matematika Wikipédia:Šablóny/Matematika
Medicína Wikipédia:Šablóny/Medicína
Náboženstvo Wikipédia:Šablóny/Náboženstvo
Politika Wikipédia:Šablóny/Politika
Spoločnosť Wikipédia:Šablóny/Spoločnosť
Telekomunikácia Wikipédia:Šablóny/Telekomunikácia
Televízia Wikipédia:Šablóny/Televízia
Vojna Wikipédia:Šablóny/Vojna
Umenie a kultúra Wikipédia:Šablóny/Umenie a kultúra
Šport Wikipédia:Šablóny/Šport

Šablóny údržby a stavu článkov

upraviť

Ďalšie šablóny, mimo hlavného menného priestoru

upraviť