Otvoriť hlavné menu

Wikipédia:Šablóny

Vrátiť sa Pomoc:ObsahŠablóny sú kusy štandardizovaného textu, formátovacia a technická pomôcka v rámci Wikipédie. Cieľom ich použitia je zjednotiť tvorbu podobných článkov, zjednodušiť a sprehľadniť kód v článkoch, ktorý sa často opakuje. Šablóny pomáhajú udržiavať úplnosť a poradie informácii v rovnakom type článkov.

Vkladajú sa podľa svojho typu na rôzne miesta v článku. Do textu článku stačí vložiť wikiznačku v tvare {{Názov šablóny}}.

Pokiaľ uvažujete, že pre viacero článkov na Wikipédii vytvoríte novú šablónu, prečítajte si, prosím stránku Pomoc:Vytváranie šablón o pozadí funkcionality šablón. Študujte kód už hotových šablón v Kategória:Šablóny. S úpravami buďte opatrný, pretože ovplyvňujete celú skupinu článkov. Na pokusy slúži šablóna {{Test}} a na testovanie pieskovisko. Takisto môžete použiť aj pieskovisko šablóny (testovacia podstránka).

Základné typy šablónUpraviť

Infobox šablónyUpraviť

Infobox šablóny slúžia na vytvorenie prehľadného pravého elementu v článkoch. V tomto elemente sú často uvedené informácie, ktoré je možné vyplniť vo všetkých článkoch podobného typu. Základný skelet týchto šablón vychádza z {{Infobox}} alebo CSS štýlu infobox. Vkladajú sa na začiatok textu článku.

Všetky infobox šablóny existujúce na slovenskej wikipédii nájdete v kategórii Infobox šablóny.

Navigačné šablónyUpraviť

Navigačné šablóny majú účel na rýchlu orientáciu čitateľa. Často obsahujú hlavné pojmy, objekty, osoby v danej téme. Ich správne použitie zrýchľuje navigáciu medzi relevantnými článkami na Wikipédii. Základný skelet týchto šablón je {{Navigačná lišta}}.

Vkladajú sa za koniec textu článku v poradí: koniec textu článku; šablóny výhonkov; navigačná šablóna; kategórie. Je vhodné, aby šablóna alebo skupina šablón bola oddelená od textu článku (alebo šablóny výhonku ak je prítomná) odstupom, ktorý dosiahneme pridaním šablóny {{Koncové šablóny}}, ktorej podronejšie použitie je vysvetlené v jej dokumentácii.

Všetky navigačné šablóny existujúce na slovenskej wikipédii nájdete v Kategória:Navigačné šablóny.

Šablóny pre citáciuUpraviť

Citačné šablóny slúžia na zjednotený tvar výstupu referencií v článkoch. Nemusíte rozmýšľať nad správnym poradím jednotlivých údajov o zdroji podľa štandardu, šablóna ich zoradí, prípadne Vás upozorní, ak ste niektorý povinný parameter zabudli. Vkladajú sa do textu článku podľa potreby, medzi wikiznačky <ref></ref>.

Všetky citačné šablóny existujúce na slovenskej wikipédii nájdete v Kategória:Šablóny pre citáciu.

Formátovacie šablóny článkovUpraviť

Využívajú sa pri nových článkoch rovnakého typu, najčastejšie z jednej kategórie, prípadne wikiprojektu. Ich cieľom je zjednotiť popis objektov tej istej kategórie, napr. obce, mestá, vrchy, spisovatelia… Väčšinou obsahujú predpísané poradie sekcií, podnadpisov pre zachovanie rovnakého vzhľadu článkov. Pozrite postup použitia nižšie a príklady v Kategória:Formátovacie šablóny článkov.

Vkladajú sa do prázdneho, nového článku na uvedenej adrese. Prázdny článok s uvedeným textom subst: uložte a pri ďalšej úprave článku už bude obsahovať sekcie, podnadpisy apod.

Na webovej adrese sk.wikipedia.org/wiki/MenoObce

{{subst: Obec (Slovensko)}}

Na webovej adrese sk.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:WikiProjekt JehoMeno

{{subst: Wikiprojekt}}

Servisné šablónyUpraviť

Niektoré šablóny sú pre vzhľad Wikipédie veľmi dôležité. Napríklad skupina šablón pre hlavnú stránku.

Šablóny podľa témyUpraviť

Šablóny údržby a stavu článkovUpraviť

Ďalšie šablóny, mimo hlavného menného priestoruUpraviť