Wikipédia:Encyklopedický štýl

Toto je odporúčanie Wikipédie.
Pozri tiež: Wikipédia:Odporúčania
Odporúčania a návody
Obsah
Správanie sa
Mazanie
Upravovanie a vytváranie stránok
Buďte smelí pri úprave stránok
Váš prvý článok
Minimálny štandard článku
Konvencie
Názov článku
Pozri aj


Vrátiť sa Pomoc:Obsah


Encyklopedickým štýlom je potrebné písať z viacerých dôvodov. Encyklopédia si vyžaduje serióznosť a neutrálne stanovisko, pretože ide o vedeckú publikáciu. Encyklopedický štýl nie je slohové cvičenie ani rozprávanie, líši sa aj od štýlu novinových fejtónov a esejí.

V prvom rade je dôležitý štýl vlastných formulácií. Tu robia noví wikipediáni najčastejšie chyby. Ale aj niektoré odborné formulácie môžu byť pre encyklopédiu nevhodné. Treba si uvedomiť, že aj veľmi odborný text vo Wikipédii musí byť napísaný tak, aby mu porozumel aj úplný laik. Odborník z daného odboru totiž dané heslo pravdepodobne vôbec hľadať nebude, pretože ho už pozná. Odborné výrazy sa v článkoch samozrejme musia nachádzať, mali by však byť vysvetlené, a to pokiaľ možno nielen internými odkazmi (wikilinkami) na príslušné heslá, ale aj priamo v texte, napr. uvedením zrozumiteľného slovenského ekvivalentu či vysvetlenia v zátvorke a pod.

Príklady

upraviť

Zatiaľ čo oprava chýb v interpunkcii, preklepov a pravopisu je pomerne jednoduchá, úprava štýlu si vyžaduje viac času a námahy. Niekedy je dokonca najjednoduchšie napísať celý článok odznova. Tu je uvedených niekoľko rád a častých chýb, ktorých sa treba vyvarovať:

  • Píšeme spisovne. Nepíšeme hovorovou rečou, slangom, nepoužívame archaizmy. Encyklopédia by mala byť napísaná sviežim, moderným a zrozumiteľným jazykom.
  • O osobách hovoríme zásadne v tretej osobe a uvádzame ich celé meno.
  • Píšme neutrálne. Namiesto: „Uznávame / Musíme uznať jeho zásluhy / Mnohí uznávajú jej zásluhy …“ treba uviesť konkrétne jeho/jej zásluhy uznáva, uvedieme fakty a nie zovšeobecňujúce tvrdenia, napríklad: „Jeho zásluhy vyzdvihoval aj X, ktorý o ňom vo svojej knihe Y (s. ZZ) napísal: Tento človek bol popredným odborníkom v svojej oblasti.“
  • Tvrdenia nezvýrazňujeme či už výkričníkom, podčiarkovaním alebo inak.
  • Nepoužívame slovné spojenia ako „u nás“ alebo „naše“, ak máme na mysli Slovensko alebo mesto, v ktorom žijeme. Formulácia „u nás“ nie je encyklopedická, ale citovo zafarbená a nepresná, pretože jej obsah je rôzny v závislosti od autora a čitateľa textu.
  • Vety formulujeme jasne a informatívne. Ak sa názory odborníkov na nejakú vec rozchádzajú, objektívne popíšeme všetky hypotézy.
  • Formulácie majú byť priamočiare a jednoznačné, nie vyhýbavé (napr. „Hoci sa to nezdá, v tejto oblasti je...“, „Netreba sa čudovať, že...“).
  • Čitateľa neoslovujeme priamo ako v populárnej literatúre alebo v novinách. Je nesprávne napísať: „Na budove radnice si môžete na prvý pohľad všimnúť vysokú gotickú vežu“. Správne by veta mala znieť: „Budova radnice má 45 metrov vysokú vežu postavenú v gotickom slohu.“
  • V heslách o minulosti nepoužívame tzv. historický prézent, teda prítomný čas. Miesto „Beethoven dokončuje svoju 5. symfóniu v roku 1808, v rovnakom roku je uvedená.“ píšeme „Beethoven dokončil svoju 5. symfóniu v roku 1808, uvedená bola v rovnakom roku.“
  • Pri písaní o aktuálnych udalostiach treba používať také formulácie, ktoré ostanú aktuálne čo najdlhšiu dobu. Miesto „Tohto roku treba podať kandidátne listiny do 12. marca.“ treba písať „Posledný termín pre podanie kandidátnych listín pre rok 2006 bol 12. marec.“ Pokiaľ vetu nemožno formulovať takýmto spôsobom, je dobré aspoň presne určiť dobu, ku ktorej sa informácia vzťahuje, napríklad „V súčasnosti (2024) má strana 9 poslancov v parlamente.“

Ak máte pochybnosti o správnosti zvoleného štýlu, môžete ho porovnať s inými článkami na našej Wikipédii, najlepšie s článkami z rovnakého odboru.

Pozri aj

upraviť

Ostatné články vo Wikipédii, ktoré majú niečo spoločné s týmto heslom: