Wikipédia:Žiadne osobné útoky

Toto je odporúčanie Wikipédie.
Pozri tiež: Wikipédia:Odporúčania
Odporúčania a návody
Obsah
Správanie sa
Mazanie
Upravovanie a vytváranie stránok
Buďte smelí pri úprave stránok
Váš prvý článok
Minimálny štandard článku
Konvencie
Názov článku
Pozri aj

V anglickej Wikipédii začína tento článok slovami: (šablóna)

"Táto stránka je oficiálnou politikou Wikipédie. Medzi wikipediánmi je široko prijímaná a je považovaná za štandard, ktorý by mali všetci redaktori dodržiavať. S výnimkou prípadov drobnej úpravy, prosíme zmeny v tomto pravidle najprv navrhnite na diskusnej stránke."

Nerobte to upraviť

Nečiňte žiadne osobné útoky hocikde na Wikipédii. Pripomienkujte obsah, nie prispievateľa. Osobné útoky poškodzujú atmosféru v komunite a odrádzajú redaktorov. Nikto nemá rád osočovanie.

Dôsledky upraviť

Mnoho wikipediánov odstraňuje osobné útoky, akonáhle ich zbadá, a hoci to nie je oficiálne pravidlo Wikipédie, väčšinou sa toto odstraňovanie považuje za adekvátnu reakciu na extrémne osobné útoky. Za opakované osobné útoky boli niektorí redaktori zablokovaní. Obzvlášť zle sú prijímané urážlivé zhrnutia úprav.

Uvedomte si, že spory na diskusných stránkach sú prístupné každému na internete. Spôsob, akým sa správate na Wikipédii, vytvára obraz o Wikipédii aj o vás samotných. Zostaňte pokojní.

Buďme rozumní upraviť

Rôzni prispievatelia sa nemusia zhodnúť na znení článku. Členovia protichodných skupín si pochopiteľne želajú vyjadriť svoje názory. Syntézou týchto názorov do jedného článku vytvárate pre všetkých čitateľov lepší článok, ktorý má bližšie k neutrálnemu pohľadu. Pamätajte si to a zoberte si k srdcu, že všetci sme súčasťou tej istej komunity, pretože všetci sme wikipediáni.

Naozaj, nerobte to upraviť

Neexistuje žiadne ospravedlnenie pre osobný útok na iného prispievateľa. Nerobte to!

Príklady upraviť

Niekoľko príkladov spôsobov komunikácie a vyjadrení, ktoré sa považujú za osobný útok. Za každých okolností sa podobnej komunikácii vyhýbajte:

 • Argumentum „ad hominem“ (slov. Argument proti človeku). Argumentovať proti, či odmietnuť názory útokom - zneužitím odkazu na osobu s poukazom na jej charakter, motiváciu, zámery, kvalifikáciu, namiesto poskytnutia dôkazu, prečo nie je uvedený názor správny. V skratke: namiesto vecného komentovania článku urážlivo komentovať osobu a jej vlastnosti.
 • Príklady:
 • „Takúto hlúposť mohol napísať len niekto s ledva zvládnutou základnou školou.“
 • „Záväzná je sada 4 slovníkov, zisti si ktorá, nebudem tu malým deťom vysvetľovať šlabikár.“
 • Argumentum „loaded question“ (slov. Argumentácia zaujatou otázkou). Použitie obviňujúcej otázky kladnej aj zápornej, na ktorej odpoveď nie je možná tretia - správna možnosť a použitie rétorickej formulácie, ktorá apeluje na etické cítenie ostatného poslucháčstva.
Príklad:
 • Už si dnes užil svoju dávku (drog)?
 • Celkové záporné hodnotenie príspevkov redaktora do Wikipédie („on je zlý redaktor“, „Jano je troll“ alebo „Jana kazí články“ a podobne) bez jasných a presvedčivých dôkazov (analýza väčšieho množstva konkrétnych úprav s príslušnými odkazmi). Tento typ komentárov patrí k tzv. "šedej zóne" hraničiacej s osobnými útokmi a väčšina redaktorov ich bez jednoznačne vyargumentovaného a zdokladovaného zdôvodnenia netoleruje.
 • Záporné osobné komentáre a útoky typu „Som lepší ako ty“ alebo „Si úbožiak, ktorý dokáže iba flameovať na internete“; útoky z pozície nadradenosti nad ostatnými (napríklad: „Ja som doktor vied, a kto ste vlastne vy?“)
 • Vyhlásenie, že ten či onen redaktor(i) nemôže vytvoriť dobrý článok, alebo dokonca byť dôstojným členom komunity Wikipédie, kvôli jeho veku, pohlaviu, sexuálnej orientácii, rase, národnostnej príslušnosti, náboženstvu, sociálnej skupine, povolaniu, príslušnosti k organizácii alebo inej skupine osôb. Nezáleží na tom, či tento redaktor skutočne patrí alebo nepatrí do tejto kategórie.
 • Útoky založené na politických názoroch, ako označovanie niekoho za nacistu a pod.
 • Záporne zafarbená slovná zásoba, ktorá charakterizuje strany a ich správanie: hodnotenia ako idiot, šialenstvo, hysterická, táraniny, rovnako ako všetky nadávky (vrátane vynechania a nahradenia písmen, atď).
 • Hrozby právnymi dôsledkami
 • Úmyselné komolenie redaktorského alebo skutočného mena.
 • Hrozby fyzického napadnutia či vyhrážky zabitím.
 • Hrozby či iné aktivity, ktoré vystavujú iného redaktora politickému, náboženskému alebo inému prenasledovaniu štátnymi orgánmi, jeho zamestnávateľom alebo kýmkoľvek iným.
 • Tvrdenia, že druhá strana trpí akoukoľvek chorobou, duševným alebo telesným postihnutím, najmä ak sú použité s cieľom redaktora ponížiť či zosmiešniť.
 • Odkazy na články vo Wikipédii, alebo na externé zdroje, venované vyjadreniu negatívneho postoja k osobe spoludiskutéra, pokiaľ tieto odkazy sú uvádzané tak, že dané javy alebo udalosti spájajú priamo s osobou (napr.: Pán redaktor, nielen že by ste si mali prečítať o poruchách osobnosti ale skúste aj navštíviť odborníka.)

Ako diskutovať a polemizovať upraviť

Konštruktívna a vecná kritika článku a/alebo príspevku a/alebo slušné upozornenie na chybu (s cieľom vylepšiť/opraviť článok na Wikipédii) nie je osobný útok, pokiaľ ľubovoľná jeho časť nespĺňa niektorý z vyššie vymenovaných bodov.

Rôzni redaktori sa nemusia zhodnúť na znení článku. Členovia protichodných skupín si pochopiteľne želajú vyjadriť svoje názory. Syntézou týchto názorov do jedného článku vytvárate pre všetkých čitateľov lepší článok, ktorý má bližšie k neutrálnemu pohľadu. Pamätajte na to a zoberte si k srdcu, že všetci sme súčasťou tej istej komunity.

 • Diskutujte o faktoch a spôsoboch ich vyjadrenia, nediskutujte o vlastnostiach druhej strany sporu. To neznamená, že musíte súhlasiť s druhou stranou. Môžete sa dohodnúť, že sa nedohodnete.
 • Príklad:
 • Správne – nie, nie je to správne, pretože...
 • Nesprávne (osobný útok): Čo to tu motáš za sprostosti?
 • Nikdy nenaznačujte, že názor je zlý, iba kvôli osobe, ktorá ho obhajuje.
 • Ak hrozí, že sa debata stane príliš osobnou, pokračujte v nej neverejným spôsobom, napríklad cez e-mail, IRC, ICQ a pod. Nezaťažujte ostatných svojimi osobnými spormi. Ničomu tým nepomôžete, vystavíte seba i protivníka hrozbe sankcii a poškodíte svoj obraz v očiach iných redaktorov.
 • Prečítajte si odporúčanie Wikipédia:Riešenie konfliktov.
 • Niektorí redaktori sú nepopulárni napríklad kvôli zlému správaniu sa v minulosti, ktoré mohlo vyústiť až do disciplinárneho konania voči ich osobe. Ani to však rozhodne neospravedlňuje akékoľvek osobné útoky voči nim.

Riešenie upraviť

Ak ste osobne napadnutý, môžete odstrániť útoky, použiť proces riešenia konfliktov, prípadne oboje. V krajných prípadoch môže byť útočník zablokovaný, ale v praxi je tento krok skoro vždy považovaný za kontroverzný.

Duch komunity upraviť

Je vašou povinnosťou pestovať a udržiavať pozitívne vzťahy v on-line spoločenstve Wikipédie. Osobné útoky proti ktorémukoľvek redaktorovi - bez ohľadu na jeho predošlé správanie - sú v rozpore s týmto duchom.

Osobné útoky mimo Wikipédie upraviť

Zmyslom zákazu osobných útokov je vytvoriť prostredie priaznivé na tvorbu encyklopédie. Osobné útoky medzi editormi Wikipédie na webových fórach a osobných stránkach môžu toto prostredie narušovať rovnako účinne – aj oni sa preto považujú za škodlivé, najmä ak je ich účelom obísť tieto pravidlá. Aj keď Wikipédia nemôže ani nechce očistiť internet od všetkých osobných útokov, je potrebné odolávať aktivitám, ktorých cieľom je vyhnúť sa postihom za publikovanie útokov mimo jej stránok.

 • Nedopúšťajte sa osobných útokov voči ostatným editorom; to platí za všetkých okolností.
 • Ak ste už boli kvôli osobným útokom varovaní alebo zablokovaní, narušujete pokračovaním v tomto správaní na iných miestach tvorivú atmosféru v komunite; takéto správanie sa považuje za prejav zlej vôle.
 • Odkazy na stránky, ktoré obsahujú osobné útoky alebo osobné údaje iných wikipediánov môžu byť v závislosti na kontexte rovnako problematické ako osobné útoky priamo na wiki. Nevkladajte takéto odkazy; sú prijateľné len v prípadoch, ak ide o upútanie pozornosti komunity kvôli ich náprave alebo keď prinášate dôkazy v žiadosti o komentár alebo v priebehu arbitráže.
 • Napriek tomu, že takéto konanie môže byť kontroverzné, považujú niektorí wikipediáni za optimálnu reakciu odstraňovanie odkazov na osobné útoky.

Pozri aj upraviť