Wikipédia:Externé odkazy

Toto je odporúčanie Wikipédie.
Pozri tiež: Wikipédia:Odporúčania
Odporúčania a návody
Obsah
Správanie sa
Mazanie
Upravovanie a vytváranie stránok
Buďte smelí pri úprave stránok
Váš prvý článok
Minimálny štandard článku
Konvencie
Názov článku
Pozri aj
Skratka:
WP:EO

Wikipédia nie je internetový katalóg. Pridanie rozumného množstva relevantných externých odkazov je však užitočnou službou pre čitateľov. Žiadny článok by ale nemal byť iba zbierkou externých odkazov. Na Wikipédii dávame prednosť odkazom interným a to dokonca aj vtedy, ak odkazovaný článok ešte neexistuje.

Kedy vkladať externé odkazy upraviť

Do článku možno vložiť odkaz na akúkoľvek webovú stránku (prípadne aj internetový zdroj podľa iného protokolu) mimo Wikipédiu. Takýto odkaz označujeme ako externý odkaz. V mnohých článkoch nájdete samostatnú sekciu, ktorá obsahuje externé odkazy. Predtým, než sa rozhodnete umiestniť do článku externý odkaz, by ste si mali odpovedať na niekoľko otázok:

 1. Je odkaz ozaj prístupný?
 2. Je odkaz vhodný (užitočný, kvalitný, reprezentatívny a pod.)?
 3. Je odkaz napísaný správne?

Všeobecne by mal byť externý odkaz prístupný čo najširšiemu publiku. Ak je k dispozícii jednoduchšia alternatíva, vyhnite sa odkazom na platené stránky, stránky ktoré vyžadujú registráciu alebo použitie zvláštnych aplikácií (Flash, Java a pod.); ako aj stránkam, ktoré sú plné reklám a automaticky vyskakujúcich okien. Nie každý čitateľ Wikipédie ovláda cudzie jazyky; dávajte prednosť odkazom na slovenské stránky a pri zahraničných uvádzajte ich jazyk. Ak však jediné alebo najlepšie existujúce stránky majú takéto obmedzenia, treba na to upozorniť. Pre používateľov s pomalým pripojením k internetu je užitočné pridať upozornenie na veľké súbory. Napr. "(vyžaduje Javu)", "(1 MB PDF súbor)", "(vyžaduje registráciu)", "(po anglicky)" a pod.

Na aké stránky rozhodne odkazovať upraviť

 1. Z hesla každej organizácie, osobnosti, obce alebo akejkoľvek inej entity, ktorá má oficiálnu stránku, vždy odkážte na túto stránku.
 2. Odkazy na internetové stránky, ktoré boli v článku citované alebo ktoré slúžili ako podklady na tvorbu hesla. Intelektuálna poctivosť a ohľady na pôvodného autora si vyžadujú odkaz na každú stránku, ktorá bola použitá ako zdroj. Ak to neurobíte, dopúšťate sa plagiátorstva.
 3. Ak kniha alebo akýkoľvek iný text (eventuálne iné umelecké dielo), o ktorom článok hovorí, je dostupný na internete, mal by byť súčasťou článku aj odkaz na toto miesto.
 4. Pri článkoch o témach, na ktoré existujú rôzne uhly pohľadu, by mali byť v odkazoch zastúpené stránky zástancov všetkých týchto uhlov, a to vo vyváženej miere. Každý odkaz by mal byť jasne označený, ktorý názor podporuje.
 1. Pridávajte odkazy predovšetkým na stránky s kvalitným obsahom, ktoré prinesú ďalšie neutrálne a presné informácie, ktoré nie sú uvedené v článku. Dlhodobým ideálom (jednej z filozofických škôl wikipediánov) je všetky takéto informácie začleniť do článku na Wikipédii, pričom by odkaz na pôvodné stránky zostal ako referencia.
 2. Pri zemepisných heslách odkážte na prehľady máp vložením vhodnej varianty šablóny súradníc, ktorú umiestnite na začiatok sekcie externých odkazov.

Na aké ďalšie stránky možno odkazovať upraviť

 1. V článkoch o umeleckých dielach (napr. filmoch, hudobných albumoch alebo knihách) môžete použiť zopár odkazov na profesionálnu recenziu.
 2. Internetové katalógy: Ak v niektorom katalógu existuje kategória pre stránky spojené s predmetom článku a je to užitočné, možno pridať odkaz na ňu; ak je to možné, prednosť majú otvorené katalógy (Open Directory Project).
 3. Do článkov o dielach, osobách a pod., ktoré majú na webe mnoho priaznivcov, je vhodné pridať odkaz na najvýznamnejšiu a kvalitnú stránku fanúšikov.

Na čo neodkazovať upraviť

 1. Rozhodne je nevhodné umiestňovať odkazy, ktoré slúžia ako reklama na čokoľvek. Pridávať odkazy na svoje vlastné stránky je taktiež veľmi nevhodné. Pridávať masovo odkazy na jediný web je krajne nevhodné. Akúkoľvek takúto operácie je potrebné dopredu prediskutovať v Kaviarni. Opakované odkazovanie na svoj vlastný web navzdory vôli komunity sa považuje za vandalizmus a môže viesť aj k potrestaniu vinníka.
 2. Odkazy na stránky, ktoré slúžia na predaj niečoho, ak nespĺňajú niektorý z dôvodov uvedených vyššie.
 3. Odkazy na sociálne siete, chaty, diskusné fóra, diskusné skupiny na Usenete či archívy elektronickej pošty.
 4. Odkazy na blogy, osobné stránky, väčšinu stránok fanúšikov, ak ich autorom nie je známy a vierohodný expert v danom odbore.

Čo robiť s mŕtvymi odkazmi upraviť

Odkazované stránky môžu zaniknúť alebo sa časom ich obsah zmení natoľko, že už nemá k téme článku čo povedať. Takéto odkazy treba (po overení, že stránky ozaj zanikli a nie je to len krátkodobý výpadok) buď vymazať, alebo nahradiť odkazom na archivovanú verziu v Internet Archive Wayback Machine, ak existuje.

Poznámka: Táto pasáž sa týka praxe na anglickej Wikipédii, na slovenskej doteraz nebola pozorovaná. Externé odkazy môžu sabotovať vandali (napr. odstraňovať odkazy na produkty, ktoré konkurujú ich obľúbenému), často nenápadne. Preto je vhodné vždy v histórii overiť, či odkaz nebol upravený a v staršej verzii neexistuje funkčný.

Ako a kde odkazovať upraviť

Nadpis Externé odkazy upraviť

Najbežnejší spôsob je pripojiť zoznam externých odkazov na koniec článku. Uveďte zoznam odkazov na stránky, z ktorých ste buď čerpali, alebo ktoré odporúčate čitateľovi. Obvykle sa použije sekcia najvyššej (2.) úrovne s názvom Externé odkazy (ak je odkaz len jeden, niektorí wikipediáni odporúčajú singulár Externý odkaz), za ktorým nasleduje v odrážkach zoznam odkazov.

Ak je počet odkazov veľký, môže byť užitočné rozčleniť ich do menších skupín. Možno to urobiť pomocou sekcií nižšej úrovne, ktoré sa potom objavia v obsahu článku.

Každý externý odkaz má mať súhrnný popis: čo je obsahom stránky, aký je jej prínos pre heslo vo Wikipédii, kto je jej autorom, aký účel má, ktorú stranu sporu zastáva a pod. podľa toho, čo je v danom prípade relevantné. Popis by sa mal riadiť týmito pravidlami neutrality a encyklopedického popisu ako samotný text hesla; je v poriadku citovať názov článku a zvlášť ak je významný, aj jeho autora, ale najmä pri celých webových stránkach nie je vhodné len mechanicky preberať ich titul. Pri webových adresách, ktoré sú ľudsky zrozumiteľné a zapamätateľné, zvlášť ak sú to oficiálne stránky podľa bodu 1 vyššie, je vhodné zobraziť priamo adresu a komentár zvlášť (ako príklad 2 vyššie).

Citácia upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Pomoc:Referencie

Druhý spôsob použitia externých odkazov je vo vetách alebo odstavcoch, ktoré vyžadujú zvláštnu referenciu. V takom prípade môže byť odkaz vložený samostatne do tela článku na koniec príslušnej vety alebo odseku. Takéto odkazy majú slúžiť na overenie uvedenej informácie.

Uvádzajú sa medzi značky <ref></ref> a na zobrazenie odkazov je potrebné na koniec článku vložiť <references />

Pozri aj upraviť