Recenzia

rozlišovacia stránka

Recenzia (z lat. recensio; vykonávanie recenzie je recenzovanie) alebo v mnohých kontextoch aj kritika môže byť:

  • v starovekom Ríme: cenzorská prehliadka, pozri recenzia (staroveký Rím)
  • publicistický žáner spočívajúci v posudku umeleckého alebo vedeckého literárneho diela po jeho vydaní, pozri recenzia (publicistický žáner)
  • posudzovacie konanie, ktorým prechádza umelecké alebo vedecké dielo pred vydaním, pozri peer review
  • celková úprava textu (najmä oprava starého textu alebo vytvorenie verzie čo najviac podobnej prapôvodnému textu), pozri recenzia (úprava textu)

Odborná recenzia je recenzia vykonaná/vytvorená odborne alebo odborníkom, pozri peer review

Pozri aj upraviť

 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.