Recenzia

rozlišovacia stránka

Recenzia (z lat. recensio; vykonávanie recenzie je recenzovanie) alebo v mnohých kontextoch aj kritika môže byť:

  • v starovekom Ríme: cenzorská prehliadka, pozri recenzia (staroveký Rím)
  • publicistický žáner spočívajúci v posudku umeleckého alebo vedeckého literárneho diela po jeho vydaní, pozri recenzia (publicistický žáner)
  • posudzovacie konanie, ktorým prechádza umelecké alebo vedecké dielo pred vydaním, pozri peer review
  • celková úprava textu (najmä oprava starého textu alebo vytvorenie verzie čo najviac podobnej prapôvodnému textu), pozri recenzia (úprava textu)

Odborná recenzia je recenzia vykonaná/vytvorená odborne alebo odborníkom, pozri peer review

Pozri aj

upraviť
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.