Entita

rozlišovacia stránka

Entita môže byť:

  • pôvodne a vo filozofii: súcno nejakej veci (na rozdiel od jej podstaty); niečo existujúce, pozri entita (filozofia)
  • v odborných textoch (amerikanizmus): skutočný či predpokladaný bližšie neurčený útvar, objekt, subjekt; (ucelená) jednotka
  • v informatike: pozri entita (informatika)
  • v jadrovej fyzike: základný objekt skúmania (napr. častica, atóm, jadro), pozri entita (jadrová fyzika)
  • v medicíne: komplex symptómov, pozri entita (medicína)
  • v anglosaskom práve: daňová jednotka, účtovná jednotka, (právnická) osoba, organizácia, organizačný útvar, vládny orgán, trust, estate a podobne, pozri entita (právo)


Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.