Subjekt

rozlišovacia stránka

Subjekt môže byť:

  • vo filozofii: to, čo leží pod, v základe, pozri subjekt (filozofia)
  • v psychológii: jednota a totožnosť vedomia, ohlasujúca sa predstavou Ja, pozri subjekt (psychológia)
  • vnímajúca, chápajúca, mysliaca, konajúca bytosť
  • v logike: logický predmet; podmet súdu
  • v práve: osoba v právnom zmysle (teda fyzická alebo právnická osoba), prípadne aj predmet spôsobilý mať práva a povinnosti, pozri subjekt práva a osoba (právo)
  • v jazykovede:
  • zastarano: obchodný pomocník, tovariš
  • administratívna jednotka Ruska, pozri napr. subjekt Federácie

Pozri aj upraviť

 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.