Wikipédia:Žiadne právne hrozby

Toto je odporúčanie Wikipédie.
Pozri tiež: Wikipédia:Odporúčania
Odporúčania a návody
Obsah
Správanie sa
Mazanie
Upravovanie a vytváranie stránok
Buďte smelí pri úprave stránok
Váš prvý článok
Minimálny štandard článku
Konvencie
Názov článku
Pozri aj

Žiadne hrozby, nieto ešte právne upraviť

Nevyhrážajte sa ostatným redaktorom a už vôbec nie právnymi krokmi. Ak by ste tak konali, spôsobovali by ste vážne problémy:

  • Zabraňovali by ste voľnej úprave stránok, čo je základný predpoklad na to, aby Wikipédia zostala neutrálna. Ak by sme nezaručili túto základnú slobodu, riskovali by sme, že by jedna strana v spore zastrašovala ostatných, a tým by sa stránky stávali jednostrannými, zaujatými.
  • Spôsobovali by ste „zlú náladu“ a zasievali by ste nedôveru v obci Wikipédie. Poškodzovali by ste tým našu schopnosť rýchlo, účinne a s chuťou pracovať, a ohrozovali by ste tým ďalší základný predpoklad – vzájomnú dôveru.
  • Wikipédia už má zlé skúsenosti s redaktormi, ktorí sa vyhrážali právnymi krokmi, a s tým, že niečo také môže poškodiť dobrú povesť Wikipédie.
  • Vyhrážanie sa právnymi krokmi môže viesť k Vášmu zablokovaniu (podľa závažnosti prípadu), aby sa zabránilo šíreniu alebo podnecovaniu konfliktu.

Namiesto vyhrážania sa právnymi krokmi, pokúste sa najprv vyriešiť spor použitím vyskúšaného postupu Wikipédie pri riešení konfliktov. Ten spravidla vedie k riešeniu. Ak by sa Vám ale takto nepodarilo vyriešiť Váš problém, máte aj naďalej otvorenú právnu cestu, ale s dobrým vedomím, že ste podnikli všetky rozumné kroky k zmierlivému riešeniu.

Zostaňte mimo Wikipédiu upraviť

Ale, ak naozaj máte dojem že musíte použiť právnu cestu, tak Vám v tom samozrejme nikto nemôže brániť. Potom Vás ale žiadame, a samozrejme aj predpokladáme, že nebudete upravovať stránky ani inak do nich zasahovať, a to tak dlho, kým Vašu záležitosť s použitím riadnych právnych postupov nevyriešite.

Ak sa teda rozhodnete použiť právnu cestu, konajte tak aj mimo stránok Wikipédie, e-mailom alebo iným spôsobom súkromnej komunikácie so zúčastnenými (možno sa môžete pokúsiť aj osobne sa porozprávať). Nepohlcujte Vašim sporom stránky, ani diskusie k nim (mohlo by sa tiež stať, že sa ďalší redaktori pripoja k názoru druhej strany – chcete sa potom ozaj súdiť s celou skupinou redaktorov?).

Záležitosti Wikipédie upraviť

Ak sa vaša záležitosť týka Wikipédie samotnej, mali by ste sa spojiť s materskou organizáciou Wikipédie Wikimedia Foundation.

Záležitosti autorských práv upraviť

Politika Wikipédie „Žiadne právne hrozby“ samozrejme neznamená, že by ste sa nemali brániť ak sú porušené autorské práva. Ak ste autorom, alebo majiteľom autorských práv, navrhujeme Vám poznamenať na zodpovedajúcej stránke, či súhlasíte s použitím Vášho diela, alebo nie (ak môžete, použite príslušnú šablónu). Na Wikipédii nevítame materiál bez licencie.

Poškodzovanie Wikipédie upraviť

Obec Wikipédie netoleruje ohováranie, urážky alebo krivé obvinenia. Aj preto, že by sa postihnutí mohli oprávnene brániť právnymi prostriedkami. Buďte si vedomí toho, že sa na Wikipédii zúčastňujete práce na spoločnom diele, a ak by ste sa rozhodli jej prostredníctvom šíriť ohovárania, urážky alebo krivé obvinenia, potom je povinnosťou správcov proti ich šíreniu zasiahnuť.

Urážlivý obsah upraviť

Ak na stránkach Wikipédie narazíte na urážlivý obsah, upozornite na neho správcov (stránka Nástenka správcov), alebo obec Wikipediánov (stránka Kaviareň).

Rozdielne názory upraviť

Rozdielne názory – ako napr. k identite nejakej osoby, jej činov alebo pohnútok k nim, názory ďalších na ne, atď. – sa nedajú považovať za ohováranie, urážky alebo krivé obvinenia (predpokladáme, že sú vyjadrené vhodnou formou, alebo dokonca formou vhodnou pre encyklopédiu).

Samozrejme by ste sa nemali vyhrážať právnymi krokmi, keď chcete presadiť svoj názor.

Skúsenosť z anglickej Wikipédie upraviť

It was proposed that revocation of editing privileges be available as a penalty. In discussion on the talk page, there was not consensus support for that measure, in part because it's necessary to take copyright infringement action. It's also often courteous to ask a site operator — the community in this case — to assist and to notify the other party prior to seeking restraining orders or police assistance to protect yourself from possible threats.

Pozri aj upraviť